Παιχνίδια ανεξαρτησίας: Η επιδίωξη της Ευρώπης για στρατηγική αυτονομία

55

Η συζήτηση για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία παραμένει υπερβολικά επικεντρωμένη στην κριτική των ΗΠΑ έναντι της ΕΕ.

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ δεν συμφωνούν στο γεωγραφικό και λειτουργικό επίπεδο φιλοδοξίας το οποίο πρέπει να υιοθετήσουν για την επιδίωξη της στρατηγικής αυτονομίας.

Τα κράτη-μέλη έχουν μια αντικρουόμενη προσέγγιση στην στρατηγική αυτονομία: ακόμη και εκείνα που δεν υποστηρίζουν πλήρως την ιδέα, υποστηρίζουν ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναπτύξει περισσότερες δυνατότητες.

Τα κράτη-μέλη δεν είναι σίγουρα για το πώς το Brexit θα επηρεάσει την στρατηγική τους αυτονομία.

Για να εκπληρώσει τις πραγματικές της δυνατότητες, η ΕΕ πρέπει να δώσει τέλος στην στρατηγική κακοφωνία και να εστιάσει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων/

Η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία είναι -όπως η ευρωπαϊκή κυριαρχία και η στρατηγική κυριαρχία- μία από τις πολλές έννοιες που επιδιώκουν να προάγουν μια πιο ικανή, ανεξάρτητη ΕΕ σε μια περίοδο αυξανόμενου γεωπολιτικού ανταγωνισμού.

Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!