ΣτΠ: Επιστροφή ποσού εξωιδρυματικού επιδόματος ΑμεΑ που είχε κατασχεθεί από Δήμο για οφειλές συνδικαιούχου του τραπεζικού λογαριασμού

306

Επιστροφή ποσού εξωιδρυματικού επιδόματος ΑμεΑ που είχε κατασχεθεί από Δήμο για οφειλές συνδικαιούχου του τραπεζικού λογαριασμού
Περιγραφή

Κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου, Δήμος της Αττικής ενέκρινε την επιστροφή ποσού αναπηρικού επιδόματος σε ΑμεΑ, το οποίο είχε κατασχεθεί από κοινό λογαριασμό για οφειλή του συνδικαιούχου προς τον Δήμο.

Συνοδευτικά Αρχεία

1. Σύνοψη διαμεσολάβησης

Κύκλος Σχέσεων Κράτους – Πολίτη
Ιούλιος 2019

Ο Συνήγορος του Πολίτη, με την ιδιότητά του ως Πλαισίου που εγγυάται την προώθηση, την προαγωγή και την προστασία τήρησης της Διεθνούς Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, διαμεσολάβησε προς Δήμο της Αττικής σε σχέση με κατάσχεση ποσού εξωιδρυματικού επιδόματος ΑμεΑ για οφειλή προς τον Δήμο. Οφειλέτης ήταν ο σύζυγος του ΑμεΑ, που ήταν συνδικαιούχος στον τραπεζικό λογαριασμό που κατατίθετο το επίδομα.

Ο Συνήγορος απευθύνθηκε προς τον Δήμο και επισήμανε ότι στον δεσμευθέντα λογαριασμό κατατίθεται το αναπηρικό επίδομα που είναι απαραίτητο για την επιβίωση του ΑμεΑ, η οποία δεν είχε η ίδια οφειλές προς τον Δήμο.

Ο Δήμος ανταποκρίθηκε άμεσα και μετά από θετική γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας και σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την επιστροφή του κατασχεθέντος ποσού στο ΑμεΑ. Όπως ενημερώθηκε η Αρχή, το ποσό έχει ήδη επιστραφεί.

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε προ της ισχύος της ΚΥΑ Δ12α/Γ.Π.οικ. 68856/2202/2018 (ΦΕΚ 5855/Β/28.12.2018) βάσει της οποίας τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, είναι πλέον ακατάσχετα.

Πληροφορίες: 2131306600, press@synigoros.gr

2. Έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη