Αναπτυξιακό νομοσχέδιο: Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο ΣτΕ και στη διοικητική δικαιοσύνη

40

Προβλέπεται η υποχρεωτική κατάθεση δικογράφων ηλεκτρονικά – Απαραίτητη η αναγραφή του ΑΦΜ

Αλλαγές προβλέπει το αναπτυξιακό νομοσχέδιο και για την πρόσβαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα Διοικητικά Δικαστήρια, καθώς προβλέπει την υποχρεωτική κατάθεση δικογράφων (προσφυγές, αιτήσεις αναστολής ή ακύρωσης, παρεμβάσεις, υπομνήματα, πρόσθετοι λόγοι) ηλεκτρονικά.

Και οι επιδόσεις των δικογράφων στους διαδίκους θα γίνονται με τον ίδιο ηλεκτρονικό τρόπο από 1.1.2021 και μόνον έτσι θα είναι έγκυρες. Εάν, δηλαδή, το δικόγραφο θα φέρει την ηλεκτρονική υπογραφή του προέδρου για την δικάσιμο που θα συζητηθεί η υπόθεση. Το ίδιο θα πρέπει βέβαια να κάνει και η διοίκηση-όχι μόνο οι προσφεύγοντες- η οποία θα οφείλει από την 1η Ιανουαρίου του 2021 να καταθέτει τον φάκελο με τις προτάσεις της, με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Τα εν λόγω δικόγραφα ή έγγραφα που έχουν υποβληθεί με αυτόν τον τρόπο θα θεωρείται ότι κατατέθηκαν εφόσον επιστραφεί στον αποστολέα ηλεκτρονική απόδειξη.

-Εάν λόγω της φύσης του ένα έγγραφο δεν μπορεί να κατατεθεί ηλεκτρονικά, τότε θα παραδίδεται στη γραμματεία του δικαστηρίου ή θα αποστέλλεται ταχυδρομικά

Μεγαλύτερη ευελιξία στις επενδύσεις προβλέπει το αναπτυξιακό νομοσχέδιο

-Εάν η κατάθεση δικογράφου ή εγγράφου με ηλεκτρονικά μέσα είναι τεχνικά αδύνατη για λόγους που αφορούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του δικαστηρίου, ο χρήστης ενημερώνει αμέσως για την αδυναμία αυτή τη γραμματεία με κάθε πρόσφορο μέσο, σημειώνοντας: α) το είδος του δικογράφου ή εγγράφου που επιθυμεί να καταθέσει β) κατά περίπτωση, την προθεσμία που προβλέπεται ή έχει ταχθεί για την κατάθεση του δικογράφου ή εγγράφου γ) τη φύση της διαπιστωθείσας τεχνικής αδυναμίας, προκειμένου οι υπηρεσίες του δικαστηρίου να εξακριβώσουν αν αυτή οφείλεται σε μη διαθεσιμότητα του ηλεκτρονικού συστήματος που χρησιμοποιεί το δικαστήριο. Σε περίπτωση επείγοντος, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αντίγραφο του δικογράφου ή άλλου διαδικαστικού ή σχετικού εγγράφου στη γραμματεία ή το διαβιβάζει με κάθε πρόσφορο μέσο (μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ). Αμέσως μόλις καταστεί εκ νέου τεχνικά δυνατή η χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος που χρησιμοποιεί το δικαστήριο, τη διαβίβαση αυτή ακολουθεί η κατάθεση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

-Το δικαστήριο παρέχει στους διαδίκους, με τη χρήση κωδικού, τη δυνατότητα εξ αποστάσεως πρόσβασης στα δικόγραφα ή έγγραφα που έχουν υποβληθεί ή που έχουν επιδοθεί με ηλεκτρονικά μέσα. Εξαίρεση αποτελούν τα δικόγραφα ή έγγραφα στα οποία έχει κριθεί από το δικαστήριο ή τον πρόεδρο του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού, κατά περίπτωση, ότι δεν επιτρέπεται η πρόσβαση, διότι παραβλάπτεται απόρρητο το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

-Μία από τις βασικές αλλαγές στην κατάθεση των δικογράφων είναι ότι  θα είναι απαραίτητη η αναγραφή του ΑΦΜ τους διαδίκους είτε αυτά είναι φυσικά πρόσωπα είτε εταιρείες.

https://www.ethnos.gr/ellada/60392_anaptyxiako-nomoshedio-ypohreotika-ilektronika-sto-ste-kai-sti-dioikitiki-dikaiosyni

Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!