Εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο λειτουργίας των κεραιών κινητής τηλεφωνίας

31

Έρχονται αυστηρά πρόστιμα στους παραβάτες, όπως προβλέπει το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο

Το πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας των κεραιών της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα εκσυγχρονίζει το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο, εισάγοντας διεθνή πρότυπα που έχει θεσπίσει η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από την Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP) περί ασφαλών ορίων έκθεσης στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Βάσει των νέων διατάξεων, στην Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας δημιουργείται το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (Ε.Π.Η.Π.), που έχει ως σκοπό τον διαρκή έλεγχο της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως αυτά καθορίζονται στη νομοθεσία, μέσω ενός διασυνδεδεμένου συστήματος σταθμών επεξεργασίας και σταθερών, κινητών και φορητών σταθμών μέτρησης των τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Επαναλαμβάνεται επίσης ότι σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που έχουν ήδη καθοριστεί.

Για την εγκατάσταση και τη λειτουργία κατασκευής κεραίας ή την τροποποίηση υφιστάμενης κατασκευής κεραίας απαιτείται:

  • η έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).
  • η έκδοση έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας μετά τη λήψη της άδειας από την ΕΕΤΤ.
  • η σύνταξη πορίσματος ελέγχου από τον ελεγκτή δόμησης, με το οποίο βεβαιώνεται ότι οι δομικές κατασκευές κεραίας, υλοποιήθηκαν σύμφωνα τα στοιχεία της χορηγηθείσας έγκρισης δομικών κατασκευών.
Αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο: Οι αλλαγές σε εργασιακά και ασφαλιστικά

Επίσης, ορίζεται ότι για την ηλεκτροδότηση οποιασδήποτε κατασκευής κεραίας που εγκαθίσταται και λειτουργεί απαιτείται η αυτοτελής σύνδεσή της με το δίκτυο ηλεκτροδότησης και ότι οι απαιτούμενες ενέργειες γι΄ αυτό των ήδη υφιστάμενων αδειοδοτημένων κατασκευών κεραιών επιβάλλεται να ολοκληρωθούν μέσα σε έξι μήνες. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από έκθεση των αρμόδιων οργάνων της Περιφέρειας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000-20.000 ευρώ, υπέρ της οικείας Περιφέρειας στους κατόχους κατασκευών κεραιών που παραβαίνουν την εν λόγω υποχρέωσή τους.

Επιπλέον, ο κάτοχος κατασκευής κεραίας υποχρεούται να διατηρεί αναρτημένη σε εμφανές σημείο πινακίδα ανεξίτηλης γραφής, στην οποία αναγράφονται η επωνυμία του, καθώς και το μοναδικό αναγνωριστικό της κατασκευής κεραίας που επιτρέπει την αναζήτησή της στο πληροφοριακό σύστημα. Υφιστάμενες κατασκευές κεραιών υποχρεούνται να συμμορφωθούν μέσα σε διάστημα έξι μηνών αλλιώς προβλέπονται πρόστιμα 5.000-20.000 ευρώ.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των συναρμόδιων υπουργών εγκρίνονται και τίθενται σε ισχύ τεχνικοί κανονισμοί που βασίζονται σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα για την εγκατάσταση κεραιών:

  • σε πυλώνες ισχυρών ρευμάτων
  • σε πυλώνες φωτισμού
  • κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών
  • εντός εγκαταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων.

https://www.ethnos.gr/ellada/60399_eksyghronizetai-plaisio-leitoyrgias-ton-keraion-kinitis-tilefonias

Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!