Νέοι συντελεστές τέλους ταξινόμησης από 01/09 – Διευκρινίσεις ΑΑΔΕ

219

Σε συνέχεια των εγκυκλίων ΔΕΦΚΦ Δ 1127532 ΕΞ 2018ΔΕΦΚΦ Γ 1109424 ΕΞ 2016/18.7.2016 και ΔΕΦΚΦ Γ 1127845 ΕΞ 2016/31.8.2016 και το εγγράφου 35778/1967/7-5-2019, η ΑΑΔΕ κοινοποίησε την Ε  2161/2019 αναφορικά με τις επικείμενες αλλαγές στα απαιτούμενα πρότυπα εκπομπών καυσαερίων (Euro) από 1-9-2019, για την 1η ταξινόμηση, των οχημάτων κατηγορίας Μ1 και Ν1 (κλάση Ι, ΙΙ, ΙΙΙ), Ν2, N3, καθώς και των ηλεκτρικών οχημάτων, όπως προκύπτει από την έκδοση του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1832, ο πίνακας του οποίου τροποποιεί το σχετικό προσάρτημα του παραρτήματος του κανονισμού 692/2008, σε συνδυασμό με τους ακριβώς προηγούμενους πίνακες του κανονισμού 2017/1347.

Η νέα εγκύκλιος δίνει οδηγίες για:

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 1/9/2019

→ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Μ1 και Ν1 Κλάση Ι
→ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ: Ν1 κλάση ΙΙ
→ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ: Ν1 κλάση ΙΙΙ και Ν2
→ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
→ ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΗΓΑ της ομάδας κανονισμού 595/2009

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

→ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
→ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Δείτε την Ε.2161/2019 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/45590