Ποιες είναι οι αλλαγές στην άδεια λειτουργίας των ΙΚΤΕΟ

85

Άλλαξαν οι διατάξεις του νόμου σχετικά με τη διαδικασία λειτουργίας των Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.). Πιο συγκεκριμένα:

Μετά την κατάργηση της άδειας ίδρυσης και της άδειας λειτουργίας των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., για λόγους απλούστευσης της διαδικασίας, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας αναγγελία έναρξης λειτουργίας, συνοδευόμενη από το σύνολο των δικαιολογητικών.

Δηλαδή με την αναγγελία συνυποβάλλονται τόσο τα δικαιολογητικά που υποβάλλονταν για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης, όσο και αυτά που υποβάλλονταν για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας.

Επισημαίνεται ότι για λόγους προστασίας των επενδυτών αντί της καταργηθείσας πράξης «άδεια ίδρυσης» υποβάλλεται στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την έγκριση δόμησης, στο οποίο αποτυπώνεται το οικόπεδο και η έκτασή του, όπως αυτή
προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για την εν γένει διαμόρφωση του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., καθώς και οι περιμετρικές ζώνες των 100 και 150 μέτρων, από τα όρια του οικοπέδου ή γηπέδου ή της τυχόν κύριας έκτασης κατά περίπτωση που θα καταλάβει το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

Η αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία ελέγχει τα παραπάνω και χορηγεί βεβαίωση, η οποία ισχύει για δύο (2) έτη, δυνάμενη να ανανεωθεί για ακόμα δύο (2) έτη.
Αντί θεώρησης από την αρμόδια κατά τόπους Υπηρεσία δόμησης, μπορεί να υποβληθεί σχετική βεβαίωση από την ανωτέρω υπηρεσία ότι στην υπόψη θέση επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις η ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

Η αρμόδια Υπηρεσία της κάθε Περιφέρειας για τη χορήγηση βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας ελέγχει οτι οι προυποθέσεις ισχύουν ότι πληρούνται κατά την ημερομηνία θεώρησης του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει την έγκριση δόμησης.

https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/business-news/269100/poies-einai-oi-allages-stin-adeia-leitourgias-ton-ikteo