Προειδοποίηση στον ΕΦΚΑ για μη ενημέρωση ασφαλισμένου

49

Aρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Προειδοποίηση στον ΕΦΚΑ για μη ενημέρωση ασφαλισμένου.
Κατόπιν καταγγελίας στην Αρχή ότι ο ΕΦΚΑ δεν ενημέρωσε τον καταγγέλλοντα, ο οποίος είχε προσφύγει κατά απόφασης υγειονομικής επιτροπής, για την ταυτότητα των ιατρών μελών της επιτροπής καθώς και για το δικαίωμά του να προσφύγει στην Αρχή, η Αρχή απηύθυνε στον ΕΦΚΑ προειδοποίηση για τη μη τήρηση της ως άνω υποχρέωσης προηγούμενης ενημέρωσης του καταγγέλλοντος και μη κοινοποίησης της απάντησής του στην Αρχή, επισημαίνοντας ότι εφεξής θα πρέπει να ενημερώνει τους προσφεύγοντες κατά των αποφάσεων των υγειονομικών επιτροπών για την ταυτότητα των ιατρών μελών των εν λόγω επιτροπών καθώς και για το δικαίωμά τους να προσφύγουν στην Αρχή. Δείτε την απόφαση 20/2019

http://www.legalnews24.gr/2019/09/blog-post_23.html

Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!