Τι αλλάζει στην αντικαπνιστική νομοθεσία με το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας

418

Συμμετοχή της ΕΛΑΣ στην επιβολής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας – Επέκταση της απαγόρευσης καπνίσματος

Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Υγείας».

Οι προτεινόμενες διατάξεις κατατείνουν στην άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων στην παροχή προνοσοκομειακής και νοσοκομειακής φροντίδας υγείας, στον αποτελεσματικό έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης, στην πληρωμή και στις διαδικασίες εξόφλησης ληξιπροθέσμων, φορέων του Υπουργείου Υγείας προς ιδιώτες καθώς και στην απομείωση της επιβάρυνσης από το clawback προς όφελος ιδιωτών που ενεργούν αναπτυξιακές επενδύσεις.

Μεταξύ άλλων, το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει μέτρα αντικαπνιστικής νομοθεσίας και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των αντικαπνιστικών ελέγχων.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται: η καθιέρωση του ένστολου προσωπικού της ΕΛΑΣ μεταξύ των αρχών επιβολής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, η επέκταση της απαγόρευσης του καπνίσματος σε υπαίθριους χώρους δραστηριότητας, ψυχαγωγίας και συγκέντρωσης ανηλίκων κατά κύριο λόγο, καθώς και η καθιέρωση κατά την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία τακτής προθεσμίας για την απαγόρευση κυκλοφορίας στην ελληνική αγορά προϊόντων καπνού μάσησης.

Ειδικότερα:

Απαγόρευση χρήσης προϊόντων καπνού

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, με τη διάταξη του άρθρου 45 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) προστέθηκε διάταξη στο άρθρο 3 του ν. 3730/2008 (Α’ 262), με την οποία παρασχέθηκε στα καζίνο και στα κέντρα διασκέδασης με εμβαδόν άνω των 300 τ.μ. με ζωντανή μουσική, η δυνατότητα να 13 δημιουργούν στους κλειστούς ή στεγασμένους χώρους τους, χώρους καπνιζόντων μέχρι το 1/2 του συνολικού εμβαδού του καταστήματος, υπό την προϋπόθεση της καταβολής ετήσιου τέλους ύψους 200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Κατά συνέπεια, με την ως άνω διάταξη του ν. 3986/2011 θεσπίσθηκε εξαίρεση από την απόλυτη απαγόρευση του καπνίσματος στους κλειστούς ή στεγασμένους χώρους, των ανωτέρω καταστημάτων, υπό την προϋπόθεση της καταβολής από μέρους τους οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους).

Ωστόσο, με την υπ’ αριθ. 551/2019 απόφαση του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι η διάταξη του άρθρου 45 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) είναι ανίσχυρη, ως αντιβαίνουσα στις διατάξεις της κυρωθείσας με το άρθρο πρώτο του ν. 3420/2005 (Α’ 298) διεθνούς Σύμβασης για τον έλεγχο του καπνού, η οποία μετά την κύρωσή της απέκτησε αυξημένη τυπική ισχύ έναντι κάθε αντίθετης διάταξης της εσωτερικής νομοθεσίας. Ενόψει λοιπόν της συγκεκριμένης νομολογιακής εξέλιξης και σε συμμόρφωση προς τη δικαιοδοτική κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, καταργείται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 3730/2008 σχετικά με τη θέσπιση εξαίρεσης από τις διατάξεις της αντικαπνιστικής νομοθεσίας των καζίνο, των κέντρων διασκέδασης με ζωντανή μουσική εμβαδού άνω των 300 τμ και των καταστημάτων όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια.

Παράλληλα, με την προτεινόμενη ρύθμιση προσδιορίζονται οι αρμόδιες αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας κατά του καπνίσματος και τη βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται ρητά και το ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ, το οποίο μπορεί να συνδράμει πλέον και αυτοτελώς, χωρίς τη σύμπραξη των λοιπών οργάνων ελέγχου στην εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για τον έλεγχο των παραβάσεων της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.

Απαγόρευση κατανάλωσης καπνού σε υπαίθριους χώρους

Σκοπός της διάταξης είναι η επέκταση της απαγόρευσης του καπνίσματος σε υπαίθριους χώρους δραστηριότητας, ψυχαγωγίας και συγκέντρωσης ανηλίκων κατά κύριο λόγο.

Το μέτρο αυτό λαμβάνεται ως πρόσθετο μέτρο προστασίας των ανηλίκων από το κάπνισμα και από τις συνέπειες έκθεσης σε αυτό, καθώς και για την αποφυγή λήψης παραδειγματισμού ή προώθησης προτύπων ατόμων που καπνίζουν.

Πέρα από τα μέτρα για το κάπνισμα, το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει διατάξεις με:

1. Μέτρα για τη βελτίωση της παρεχόμενης προνοσοκομειακής και νοσοκομειακής φροντίδας ιδίως ενόψει κρίσεων και επειγόντων περιστατικών. Στα μέτρα αυτά εντάσσεται η τροπολογία διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων του ΕΚΑΒ με την ανάθεση σε αυτό αρμοδιοτήτων του ΕΚΕΠΥ προς τον σκοπό της ενιαίας λειτουργίας των επιχειρησιακών κέντρων του ΕΚΑΒ και την επίτευξη αποτελεσματικότερης, ενιαίας και άμεσης αντιμετώπισης αιτημάτων προνοσοκομειακής και νοσοκομειακής φροντίδας ιδίως σε καταστάσεις διαχείρισης κρίσεων και επειγόντων περιστατικών.

2. Μέτρα μείωσης και εξορθολογισμού της διαδικασίας τιμολόγησης φαρμάκων. Διενεργούνται επιμέρους παρεμβάσεις στον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης τιμών φαρμάκων προς τον σκοπό της επιτάχυνσης της τιμολόγησης, του αποτελεσματικότερου ελέγχου αποκλίσεων της φαρμακευτικής δαπάνης και της αποφυγής συσσώρευσης αιτημάτων τιμολόγησης. Επιπρόσθετα, προτείνεται η καθιέρωση της δυνατότητας εθελούσιας μείωσης τιμής φαρμακευτικού προϊόντος προς τον σκοπό της επίτευξης ανταγωνιστικότερων τιμών και μείωσης της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης.

3. Μέτρα μείωσης της επιβάρυνσης των ιδιωτών από την υπέρβαση της φαρμακευτικής δαπάνης και εξόφλησης των χρεών σε ιδιώτες. Στη συγκεκριμένη δέσμη μέτρων συμπεριλαμβάνονται αφενός μεν η δυνατότητα έκπτωσης από το clawback συγκεκριμένης μορφής αναπτυξιακών ή επενδυτικών δαπανών των βαρυνόμενων, αφετέρου δε η μείωση των ληξιπροθέσμων προς ιδιώτες με την καθιέρωση διαδικασίας για την τακτοποίηση των ληξιπροθέσμων οφειλών των νοσοκομείων καθώς και ληξιπροθέσμων οφειλών ΕΟΠΥΥ.

Μπορείτε να συμμετέχετε στη δημόσια διαβούλευση έως τις 2 Οκτωβρίου στο opengov.gr

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/ti-allazei-stin-antikapnistiki-nomothesia-me-neo-shedio-nomoy-toy-ypoyrgeioy-ygeias

ΠΗΓΗlawspot.gr