Χειρόγραφα το νέο έντυπο Ε12 μέχρι τον ηλεκτρονικό συγχρονισμό των συστημάτων ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και ΕΦΚΑ

529

Σύμφωνα με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ:
Το έντυπο Ε12 θα υποβάλλεται χειρόγραφα από τους υπόχρεους εργοδότες στις αρμόδιες υπηρεσίες, μέχρι τον ηλεκτρονικό συγχρονισμό των συστημάτων ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και ΕΦΚΑ.


Δείτε τη σχετική είδηση του κόμβου «ΣΕΠΕ – Νέο έντυπο Ε12: Ημερήσιο Δελτίο Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου»

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/45807

ΠΗΓΗtaxheaven.gr