Αορίστου χρόνου συμβασιούχοι δήμου μετά από δικαστική απόφαση (ΦΕΚ)

210

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκαν τα ονόματα 21 συμβασιούχων του δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, των οποίων οι συμβάσεις, μετά από σχετική δικαστική απόφαση και την παραίτηση του δήμου από τα ένδικα μέσα, μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ: «με την 702/12-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002, του άρθρου 64 του ν. 4389/2016, του άρθρου 101 του ν. 3584/2007, του άρθρου 52 παρ. 2 του ν. 4456/2017, του άρθρου 280 του ν. 3852/2010, κατ’ εφαρμογή της 1061/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (σ.σ. πρόκειται για απόφαση που είχε δημοσιεύσει τον περασμένο Μάιο η aftodioikisi.gr) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 16464/04-09-2019 αίτησης παραίτησης της Αμαλίας-Χριστίνας Γκότση, κατατάσσονται σε προσωρινή προσωποπαγή θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες συστήθηκαν με την 166/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (ΦΕΚ 3434/τεύχος Β΄/11-09-2019).

ΦΕΚ 

https://www.aftodioikisi.gr/ergasiaka-ypallilwn-ota/asep-3k-2018-oloi-oi-diorismoi-stoys-dimoys-vyrona-kai-moschatoy-tayroy-fek/