Αστική ευθύνη Δημοσίου από πράξεις/παραλείψεις οργάνων του ενταγμένων στη δικαστική λειτουργία: Πρότυπες δίκες στο ΣτΕ

72

Πρότυπες δίκες για τις ουσιαστικές προϋποθέσεις θεμελίωσης αστικής ευθύνης Δημοσίου από ζημιογόνες πράξεις/παραλείψεις οργάνων του ενταγμένων στη δικαστική λειτουργία

Με σειρά πράξεών της η Επιτροπή του άρθρου 1 του ν. 3900/2010 έκανε δεκτή την εισαγωγή υποθέσεων ενώπιον του ΣτΕ με τη διαδικασία της πρότυπης δίκης.

Οι αγωγές που αναφέρονται στις τέσσερις πράξεις της Επιτροπής (ΠΝ 16-19/2019) αφορούν στο “γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα των ουσιαστικών προϋποθέσεων θεμελίωσης της αστικής ευθύνης του Δημοσίου από ζημιογόνες πράξεις/παραλείψεις οργάνων του ενταγμένων στη δικαστική λειτουργία”.

Ειδικότερα, η ΠΝ 16/2019 αφορά στο γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα των ουσιαστικών προϋποθέσεων θεμελίωσης της αστικής ευθύνης του Δημοσίου από ζημιογόνες πράξεις/παραλείψεις οργάνων του ενταγμένων στη δικαστική λειτουργία και, συγκεκριμένα, από δικαστικές αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων όλων των βαθμών,

η ΠΝ 17/2019 συγκεκριμένα, από παραγγελίες που εκδίδουν οι εισαγγελικοί λειτουργοί στο πλαίσιο της εκουσίας δικαιοδοσίας,

η ΠΝ 18/2019 συγκεκριμένα, από δικαστικές αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων όλων των βαθμών και

η ΠΝ 19/2019 συγκεκριμένα, από πράξεις των ανακριτικών οργάνων που εκδίδονται στο πλαίσιο της ποινικής προδικασίας.

Οι αποφάσεις αναμένονται με αυξημένο ενδιαφέρον.

Πηγή: adjustice.gr

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/astiki-eythyni-dimosioy-apo-praxeis-paraleipseis-organon-toy-entagmenon-sti-dikastiki