Αστική ευθύνη Δημοσίου από πράξεις/παραλείψεις οργάνων του ενταγμένων στη δικαστική λειτουργία: Πρότυπες δίκες στο ΣτΕ

19

Πρότυπες δίκες για τις ουσιαστικές προϋποθέσεις θεμελίωσης αστικής ευθύνης Δημοσίου από ζημιογόνες πράξεις/παραλείψεις οργάνων του ενταγμένων στη δικαστική λειτουργία

Με σειρά πράξεών της η Επιτροπή του άρθρου 1 του ν. 3900/2010 έκανε δεκτή την εισαγωγή υποθέσεων ενώπιον του ΣτΕ με τη διαδικασία της πρότυπης δίκης.

Οι αγωγές που αναφέρονται στις τέσσερις πράξεις της Επιτροπής (ΠΝ 16-19/2019) αφορούν στο “γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα των ουσιαστικών προϋποθέσεων θεμελίωσης της αστικής ευθύνης του Δημοσίου από ζημιογόνες πράξεις/παραλείψεις οργάνων του ενταγμένων στη δικαστική λειτουργία”.

Ειδικότερα, η ΠΝ 16/2019 αφορά στο γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα των ουσιαστικών προϋποθέσεων θεμελίωσης της αστικής ευθύνης του Δημοσίου από ζημιογόνες πράξεις/παραλείψεις οργάνων του ενταγμένων στη δικαστική λειτουργία και, συγκεκριμένα, από δικαστικές αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων όλων των βαθμών,

η ΠΝ 17/2019 συγκεκριμένα, από παραγγελίες που εκδίδουν οι εισαγγελικοί λειτουργοί στο πλαίσιο της εκουσίας δικαιοδοσίας,

η ΠΝ 18/2019 συγκεκριμένα, από δικαστικές αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων όλων των βαθμών και

η ΠΝ 19/2019 συγκεκριμένα, από πράξεις των ανακριτικών οργάνων που εκδίδονται στο πλαίσιο της ποινικής προδικασίας.

Οι αποφάσεις αναμένονται με αυξημένο ενδιαφέρον.

Πηγή: adjustice.gr

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/astiki-eythyni-dimosioy-apo-praxeis-paraleipseis-organon-toy-entagmenon-sti-dikastiki

Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!