Προσωπικά δεδομένα: Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής οι εταιρείες του ελεγκτικολογιστικού χώρου

157

Σε σχέση με την συμμόρφωσή τους προς τις υποχρεώσεις σεβασμού και προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων

Με δελτίο τύπου της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε αυτεπάγγελτη διαδικασία δειγματοληπτικών ελέγχων σε εταιρείες του ελεγκτικολογιστικού χώρου σε σχέση με την συμμόρφωσή τους προς τις υποχρεώσεις σεβασμού και προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Αναλυτικά το δελτίο τύπου:

Με αφορμή την απόφαση 26/2019 (διαθέσιμη στο www.dpa.gr  «Αποφάσεις»), η Αρχή, δυνάμει των άρθρων 58 παρ. 1 στοιχ. β΄ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 2016/679 και 15 παρ. 1 του νόμου 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137), κίνησε αυτεπάγγελτη διαδικασία δειγματοληπτικών ελέγχων σε εταιρείες του ελεγκτικολογιστικού χώρου σε σχέση με την συμμόρφωσή τους προς τις υποχρεώσεις σεβασμού και προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Πηγή: dpa.gr

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/prosopika-dedomena-sto-mikroskopio-tis-arhis-oi-etaireies-toy-elegktikologistikoy-horoy