Απασχόληση συνταξιούχων: «Ψαλιδίζεται» το ποσοστό μείωσης της σύνταξης

82

Επιμέλεια:Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016, «Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα»1.

Η μείωση αυτή κατά ποσοστό 60% του ποσού της σύνταξης, θεσπίστηκε εκτός των άλλων ως ένα επιπλέον μέτρο προκειμένου να μειωθεί το ποσοστό της ανεργίας που ταλανίζει τον τόπο μας ειδικά στα χρόνια της συνεχιζόμενης κρίσης, αποτρέποντας με τον τρόπο αυτό τους συνταξιούχους να αναλαμβάνουν θέσεις εργασίας που θα μπορούσαν να καλυφθούν από νέους ανέργους. 

Η νέα ηγεσία του υπ. Εργασίας έχοντας στα χέρια της στοιχεία που αποδεικνύουν τη μείωση του ποσοστού ανεργίας στη χώρα μας, προσανατολίζεται στη μείωση του ποσοστού που προβλέπεται στο άρθρο 20 του ν. 4387/2016 για τους απασχολούμενους συνταξιούχους. Κύκλοι του υπουργείου αναφέρουν πως το ποσοστό μείωσης της σύνταξης ενδέχεται να πέσει ακόμη και στο 30% από το ισχύον σήμερα 60%, ενώ η διάταξη αυτή αναμένεται να ενσωματωθεί μαζί με μία ακόμη δέσμη μέτρων στο νέο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό. Όμως, η μείωση αυτή δεν θα έρθει έτσι απλά, αλλά θα πλαισιώνεται κι από ένα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο έτσι ώστε να παταχθούν φαινόμενα καταστρατήγησης των νέων διατάξεων. Πιο συγκεκριμένα, μετά την καθιέρωση του εν λόγω μέτρου, σε περιπτώσεις που θα εντοπίζονται συνταξιούχοι απασχολούμενοι που δεν έχουν δηλωθεί από τους εργοδότες τους, τότε αφενός μεν, θα υφίστανται αυστηρές ποινές για τους εργοδότες, αφετέρου δε, θα υπάρχουν βαρύτατες κυρώσεις και για τους ίδιους τους συνταξιούχους.

____________[1] Για τις περιπτώσεις εκείνες που δεν εφαρμόζεται το άρθρο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ανατρέξουν στις σχετικές εγκυκλίους του ΕΦΚΑ που έχουν εκδοθεί. 

 https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/46357