Διασταυρώσεις εφορίας- τραπεζών για τις επαγγελματικές δαπάνες

98

Σε πονοκέφαλο για τις ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών εξελίσσεται το ζήτημα των πλαστών αλλά και εικονικών τιμολογίων στην αγορά. Επιχειρήσεις και επαγγελματίες εντοπίζονται κατά τον φορολογικό έλεγχο να επικαλούνται επαγγελματικές δαπάνες οι οποίες, ωστόσο, είναι έωλες καθώς εμφανίζουν χαρακτηριστικά εικονικότητας.

Μάλιστα, για να ελεγχθεί η εικονικότητα των επαγγελματικών δαπανών ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει αλληλογραφία με τις τράπεζες προκειμένου να διαπιστώσουν αν οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμών μέσω τραπεζικών λογαριασμών που προσκομίζονται από ελεγχόμενους στο πλαίσιο φορολογικών ελέγχων είναι γνήσιες. Μάλιστα έχουν εντοπισθεί κρούσματα πλαστότητας.

Σημειώνεται ότι με βάση τη φορολογική νομοθεσία όλες οι επαγγελματικές δαπάνες των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών θα πρέπει, προκειμένου να αναγνωριστούν και να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα, να έχουν εξοφληθεί αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού συστήματος και συγκεκριμένα με πίστωση στον επαγγελματικό λογαριασμό του προμηθευτή.

Οι ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών κατά τη διάρκεια τακτικού φορολογικού ελέγχου επιχειρούν να εντοπίσουν την πλαστότητα ή την εικονικότητα μιας επαγγελματικής δαπάνης. Εφόσον υπάρχουν ενδείξεις εικονικότητας (π.χ. λήψη υπηρεσιών στο τέλος του έτους που δεν μπορεί να διαπιστωθεί εύκολα η πραγματοποίησή τους) οι ελεγκτές ζητούν από τον ελεγχόμενο να προσκομίσει αποδεικτικό της εξόφλησης της σχετικής δαπάνης μέσω του τραπεζικού συστήματος.

Οι ελεγχόμενοι προσκομίζουν αναλυτικές κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών. Για να διαπιστωθεί αν οι δαπάνες αυτές έχουν πράγματι εξοφληθεί μέσω της τράπεζας ζητείται και από την αναφερόμενη τράπεζα να επαληθεύσει την πραγματοποίηση των συναλλαγών. ‘Όταν από τα στοιχεία που παρέχει το τραπεζικό ίδρυμα δεν επιβεβαιώνεται η εξόφληση της επαγγελματικής δαπάνης, τότε το σχετικό ποσό δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα και συνεχίζεται ο έλεγχος για την επιβολή κυρώσεων αναφορικά με την εικονικότητα ή την πλαστότητα του φορολογικού στοιχείου που παραλήφθηκε.

https://www.capital.gr/tax/3392334/diastauroseis-eforias-trapezon-gia-tis-epaggelmatikes-dapanes