Καταπολέμηση της διαφθοράς στον αθλητισμό: Έγκριση πορισμάτων από το Συμβούλιο της ΕΕ

399

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον αθλητισμό. Ο κύριος στόχος των συμπερασμάτων είναι να προτείνουν τρόπους με τους οποίους η ΕΕ, τα κράτη μέλη της και το αθλητικό κίνημα μπορούν να συμβάλουν στην εξασφάλιση της ακεραιότητας και της ευγενούς άμιλλας στον αθλητισμό. Στα συμπεράσματα αναγνωρίζεται ότι, αν και η διαφθορά στον αθλητισμό δεν αποτελεί νέο φαινόμενο, δεν υπάρχει συνολική ενωσιακή προσέγγιση όσον αφορά τα μέτρα για την καταπολέμηση του φαινομένου.

Η διαφθορά αναγνωρίζεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ως ένας από τους «τομείς της ιδιαιτέρως σοβαρής εγκληματικότητας με διασυνοριακή διάσταση». Οι υποθέσεις διαφθοράς που έχουν απασχολήσει τη δημοσιότητα τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει τη δυνητική βλάβη που μπορεί να προκαλέσει η διαφθορά στη φήμη του αθλητισμού όσον αφορά την ακεραιότητα και την ευγενή άμιλλα.

Ακολουθεί το αναλυτικό κείμενο των συμπερασμάτων:

Αποθήκευση

https://lawnet.gr/law-news/%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%ad%ce%bc%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%b8%ce%bf%cf%81%ce%ac%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%b7/

ΠΗΓΗlawnet.gr