Νομική βοήθεια και διαμεσολάβηση: Αναλογική εφαρμογή διατάξεων

157

Αλλαγές και στη νομοθεσία για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Με τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για τη διαμεσολάβηση που υπερψηφίστηκε χθες από τη Βουλή, παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη νομική βοήθεια και την εφαρμογή διατάξεων για τους διαμεσολαβητές και τους “νομικούς παραστάτες”.

Σύμφωνα με την τροπολογία (πλέον άρθρο 31), η διαδικασία της διαμεσολάβησης αποτελεί εξωδικαστική πράξη κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3226/2004 (Α 24) για τη νομική βοήθεια σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού χαρακτήρα.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων για τη νομική βοήθεια στους διαμεσολαβητές και στους νομικούς παραστάτες.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης καθορίζονται η διαδικασία καταβολής, οι προϋποθέσεις και το ύψος της αποζημίωσης των προσώπων αυτών προς όφελος των οικονομικά αδύναμων πολιτών.

Αλλαγές στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Με την ίδια τροπολογία (πλέον άρθρο 32) επέρχονται και τροποποιήσεις στο ν. 3689/2008 για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, από τους Διευθυντές Κατάρτισης και Επιμόρφωσης έχει επισημανθεί επανειλημμένως το γεγονός ότι, βάσει της ισχύουσας σήμερα διάταξης του άρθρου 43 παρ. 1α’ δημιουργείται στην πράξη μεγάλη δυσχέρεια εξεύρεσης νέων διδασκόντων δικαστών και εισαγγελέων, προκειμένου αυτοί να αντικαταστήσουν παλαιότερους, οι οποίοι έχουν συνταξιοδοτηθεί ή συμπληρώσει ήδη εννέα (9) συναπτά έτη διδασκαλίας και παρά ταύτα συνεχίζουν να διδάσκουν λόγω αδυναμίας αντικαταστάσεώς τους.

Ενόψει τούτου, κρίνεται σκόπιμο για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της Σχολής, να διευρυνθεί ο κύκλος των υποψηφίων προς εγγραφή στον πίνακα διδασκόντων, με την προσθήκη και δικαστών και εισαγγελέων του αμέσως κατώτερου βαθμού, δηλαδή i) Εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει επτά (7) έτη στον βαθμό α) Προέδρων Πρωτοδικών των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και β) Εισαγγελέων Πρωτοδικών. Οι ανωτέρω δικαστικοί λειτουργοί και εισαγγελείς διαθέτουν ήδη πολυετή πείρα στον κατεχόμενο βαθμό, ενδέχεται δε η μικρότερη διαφορά ηλικίας που έχουν με τους σπουδαστές να καταστήσει την επικοινωνία τους με αυτούς πιο ευχερή.

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία στο hellenicparliament.gr

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/nomiki-voitheia-kai-diamesolavisi-analogiki-efarmogi-diataxeon