Τα τέλη κυκλοφορίας του 2020 – αναλυτικοί πίνακες

254

Αμετάβλητα παραμένουν τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του έτους 2020, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσά που ίσχυσαν για το τρέχον έτος. Εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων θα κληθούν να πληρώσουν, εώς τις 31 Δεκεμβρίου 2019, τέλη τα οποία κυμαίνονται από 22 έως 1.380 ευρώ για όλα τα ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι 31-10-2010. Για όσα ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα κυκλοφόρησαν σε Ελλάδα ή Ε.Ε. από την 1η-11-2010 και μετά, τα ποσά των τελών υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου το άνθρακα ανά χιλιόμετρο και κυμαίνονται από 0,9 έως 3,72 ευρώ ανά γραμμάριο εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα. Για τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης τα τέλη κυμαίνονται από 75 έως 1.490 ευρώ ανάλογα με τον μικτό τους βάρος σε χιλιόγραμμα, ενώ για τα λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης τα ποσά των τελών κλιμακώνονται από 210 έως 510 ευρώ ανά όχημα, ανάλογα με τον αριθμό των θέσεων καθημένων. Για τα επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε. μέχρι 31-10-2010 τα τέλη ανέρχονται σε 290 ευρώ, ενώ για όσα ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά σε Ελλάδα ή Ε.Ε. από την 1η-11-2010, τα τέλη υπολογίζονται και πάλι με βάση τις εκπομπές ρύπων. Για τα φορτηγά Δ.Χ. τα τέλη κυμαίνονται από 125 έως 1.460 ανά όχημα και ανάλογα με το μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα, ενώ για τα λεωφορεία Δ.Χ. (αστικά, υπεραστικά και τουριστικά), τα τέλη κλιμακώνονται ανάλογα με τις θέσεις καθημένων από 210 έως και 595 ευρώ (βλ. αναλυτικούς πίνακες).


Τα ειδοποιητήρια πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του 2020 αναρτήθηκαν χθες στους λογαριασμούς που έχουν στο TAXISnet περίπου 5,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων. Κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να “κατεβάσει” το ειδοποιητήριο πληρωμής των τελών σε ειδική εφαρμογή του συστήματος TAXISNET, που λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www1.gsis.gr/webtax2/telhkykl/year2012-telhkykl.do . Στην εφαρμογή αυτή, κάθε ιδιοκτήτης οχήματος μπορεί να δει το ειδοποιητήριό του, αφού συμπληρώσει τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός του.

Η προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2020 λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Η εξόφληση των τελών πρέπει να γίνει μέσω τραπεζών ή υποκαταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή μέσω e-banking. Για την πληρωμή μέσω τραπεζών ή μέσω των ΕΛ.Τ.Α., οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα πρέπει να εκτυπώσουν τα σχετικά ειδοποιητήρια από τους λογαριασμούς τους στο σύστημα ΤΑΧΙSnet.


Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής των τελών, προβλέπεται η επιβολή προστίμου ισόποσου των οφειλομένων τελών με συνέπεια ο ιδιοκτήτης να υποχρεούται να πληρώσει τα τέλη εις διπλούν.

ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

α) Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ έως την 31.10.2010 

και δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ

ΚατηγορίαΚυλινδρισμός κινητήρα(κυβ. εκατ.)Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ: 
έως το 2000από το 2001έως το 2005από το 2006και μετά
Α’Έως 300222222
Β’301-785555555
Γ’786-1.071120120120
Δ’1.072-1.357135135135
Ε’1.358-1.548225240255
ΣΤ’1.549-1.738250265280
Ζ’1.739-1.928280300320
Η’1.929-2.357615630690
Θ’2.358-3.000820840920
Ι’3.001-4.0001.0251.0501.150
Κ’4.001 και άνω1.2301.2601.380

β) Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ από την 1.11.2010 και μετά:
Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. CO2 ανά χιλιόμετρο)ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 (σε ευρώ)
0-900
91-1000,90
101-1200,98
121-1401,20
141-1601,85
161-1802,45
181-2002,78
201-2503,05
Άνω των 2513,72

Ο τρόπος αυτός υπολογισμού ισχύει για όλα τα προαναφερόμενα αυτοκίνητα, άσχετα από την τεχνολογία που αυτά ενσωματώνουν (βενζινοκίνητα, υβριδικά, πετρελαιοκίνητα κ.λ.π.).


ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

α) Φορτηγά

Για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας λαμβάνεται υπόψη το μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα, ως εξής:

ΚατηγορίαΜικτό βάρος σε χιλιόγραμμαΕτήσια τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α’Έως 1.50075
Β’1.501 – 3.500105
Γ’3.501 – 10.000300
Δ’10.001 – 20.000600
Ε’20.001 – 30.000940
ΣΤ’30.001 – 40.0001.320
Ζ’40.001 και άνω1.490

Ρυμουλκά (τράκτορ) : 300 ευρώ.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Στις περιπτώσεις Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων για τα οποία εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας ενιαίας κυκλοφοριακής μονάδας (άδεια ρυμουλκού με επικαθήμενο), τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται μόνο με βάση το μικτό βάρος της ενιαίας αυτής κυκλοφοριακής μονάδας (για το οποίο έχει ληφθεί υπόψη και το βάρος του ρυμουλκού), χωρίς την προσθήκη των 300 Ευρώ (ΣΧΕΤ: 1075062/988/Τ.&Ε.Φ./19-9-2003 έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών & Ειδικών Φορολογιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών).

β) Λεωφορεία

Για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις των καθημένων, ως εξής: 

ΚατηγορίαΘέσεις καθημένωνΕτήσια τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α’έως 33210
Β’34 – 50410
Γ’51 και άνω510


γ) Ασθενοφόρα και νεκροφόρες: 300,00 ευρώ

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

α) Επιβατικά που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ έως την 31/10/2010: 290 ευρώ.

β) Επιβατικά ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ από την 1/11/2010 και μετά, 

αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο). Συγκεκριμένα, 

λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. CO2 ανά χιλιόμετρο)ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 (σε ευρώ)
0 – 1000
101 – 1502,25
Άνω των 1512,8

γ) Φορτηγά:

ΚατηγορίαΜικτό βάρος σε χιλιόγραμμαΕτήσια τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α’έως3.500125
Β’3.501 –10.000195
Γ’10.001 –19.000340
Δ’19.001 –26.000495
Ε’26.001 –33.000650
ΣΤ’33.001 –40.000925
Ζ’40.001και άνω1.460

Ρυμουλκά (τράκτορ) : 300 ευρώ. 


δ) Λεωφορεία 

ΑΣΤΙΚΑΘέσεις καθημένων και ορθίωνΕτήσια τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α’έως 50210
Β’51 και άνω385
   
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑΘέσεις καθημένων και ορθίωνΕτήσια τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α’έως 50215
Β’51 και άνω300
 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΘέσεις καθημένωνΕτήσια τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α’έως 40430
Β’41 και άνω595

https://www.money-money.gr/news/ta-telh-kykloforias-toy-2020-analytikoi-pinakes