Το ΣτΕ ρίχνει το …μπαλάκι στην Πολιτεία για την ανέλκυση του “Sea Diamond”

177

Με απόφαση του το Συμβούλιο της Επικρατείας καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες της Πολιτείας να διαπιστώσουν αν είναι εφικτή η ανέλκυση του ναυαγίου του κρουαζιερόπλοιου “Sea Diamond” στη Σαντορίνη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Θηραίων Πολιτών για την Ανέλκυση του Κ/Ζ Sea Diamond που προσέφυγαν στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, στην απόφαση του ΣτΕ αναφέρεται ότι οι αρχές παρανόμως παρέλειψαν να επιληφθούν του από 11/10/2010 αιτήματος των Θηραίων πολιτών, να διαπιστώσουν αν συντρέχει πρακτική δυνατότητα ανελκύσεως του βυθισθέντος πλοίου και να διερευνήσουν τις περαιτέρω δυνατότητες που διαθέτουν βάσει του νόμου 2881/2001. Ειδικότερα:

  • Η κρινόμενη αίτηση των Θηραίων πολιτών πρέπει να γίνει δεκτή, κατ’ αποδοχή των προβαλλόμενων, με το δικόγραφο της αιτήσεως ακυρώσεως, λόγων.
  • Η υπόθεση πρέπει να αναπεμφθεί στη Διοίκηση για νόμιμη κρίση επί του ως άνω αιτήματος, λαμβάνοντας, πλέον, υπόψη και τα νεότερα πραγματικά και νομικά δεδομένα.

Το ΣτΕ επισημαίνει ότι το βυθισμένο ναυάγιο αποτελεί αυτοτελώς πηγή ρύπανσης για το θαλάσσιο περιβάλλον λόγω της έκλυσης τοξικών και επικίνδυνων ουσιών και απειλείται μεγαλύτερη οικολογική υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο μέλλον λόγω της προϊούσας διάβρωσής του.

Εξάλλου, με την πάροδο των ετών, το ναυάγιο μπορεί, ανάλογα με τις συνθήκες της συγκεκριμένης περιπτώσεως και την εκτίμηση της Διοίκησης, να θεωρηθεί «απόβλητο» κατά την έννοια της οδηγίας 2008/98/ΕΚ ή να θεωρηθεί ότι η απόρριψή του στη θάλασσα είναι πλέον «ηθελημένη», κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 3 περ. β’ του πρωτοκόλλου που αφορά «εις την πρόληψιν ρυπάνσεως της Μεσογείου Θαλάσσης εκ της απορρίψεως αποβλήτων και άλλων υλικών εκ των πλοίων και αεροσκαφών» και κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του νόμου 855/1978 Α’ 235).

Η Διοίκηση οφείλει, στο πλαίσιο αυτό, να λάβει κατ’ εξοχήν υπόψη και να αξιολογήσει ειδικά το αποτέλεσμα πραγματογνωμοσύνης που έχει διαταχθεί με την 51/2017 μη οριστική απόφαση του Εφετείου Πειραιώς, αναφέρεται στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

http://directnews.gr/dikastika/100836-to-ste-rixnei-to-mpalaki-sthn-politeia-gia-thn-anelkush-tou-Sea-Diamond