Το ψηφισθέν νομοσχέδιο για τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

321

Κοινοποιήθηκε το ψηφισθέν νομοσχέδιο «Διαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις – Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις».

 κατεβάστε το από εδώ.

 https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/46514

ΠΗΓΗtaxheaven.gr