Υποχρεωτική από σήμερα η ενημέρωση για τη διαμεσολάβηση – Δείτε το πρότυπο έντυπο ενημέρωσης

46

Προσοχή: Επί ποινή ακυρότητας της αγωγής και όχι της συζήτησης η επισύναψη ενημερωτικού εγγράφου στο εισαγωγικό δικόγραφο

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του νέου νόμου για τη διαμεσολάβηση (Ν. 4640/2019), πριν από την προσφυγή στο Δικαστήριο, ο πληρεξούσιος δικηγόρος οφείλει να ενημερώσει τον εντολέα του εγγράφως για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς ή μέρους αυτής, καθώς και για την υποχρέωση προσφυγής στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία και τη διαδικασία αυτής των άρθρων 6 και 7 του Νόμου.

Το ενημερωτικό έγγραφο συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εντολέα και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του και κατατίθεται με το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής που τυχόν ασκηθεί επί ποινή απαραδέκτου αυτής.

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου, η παραπάνω διάταξη ισχύει από τη δημοσίευση του Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης δημοσίευσε πρότυπο έντυπο ενημέρωσης από δικηγόρο.

Δείτε τα σχετικά αρχεία:

 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ – ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ,  ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ – ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/ypohreotiki-apo-simera-i-enimerosi-gia-ti-diamesolavisi-deite-protypo-entypo-enimerosis

Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!