Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το φορολογικό νομοσχέδιο

250

Με αριθμό Ν.4646/12-12-2019 δημοσιεύθηκε ο νόμος “Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο”

Δείτε το ΦΕΚ εδώ

https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=216084