ΚΥΠΡΟΣ : Πρόστιμο €237,181.76 σε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας για παράβαση του Νόμου περί προστασίας του Ανταγωνισμού

42

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού εξέδωσε την υπ’ αριθμό 19/2019 απόφασή της, στην οποία ομόφωνα κατέληξε ότι στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(β) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 από μέρους γνωστής εταιρείας τηλεπικοινωνιών που δραστηριοποιείται στην Κύπρο.  Η διερεύνηση ξεκίνησε μετά από καταγγελία άλλης εταιρείας εναντίον της ως άνω εταιρείας τηλεπικοινωνιών για ενδεχόμενη παράβαση του νόμου.
Η Επιτροπή, με την απόφαση της έκρινε ότι η εν λόγω εταιρεία τηλεπικοινωνιών ως πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας κατέχει δεσπόζουσα θέση σε ότι αφορά στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, έναντι των συνδρομητών της, αλλά και έναντι των Παρόχων Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης (που επιθυμούν να προσφέρουν Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης στους συνδρομητές της.
Η Επιτροπή, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 24(α)(i) του ως άνω Νόμου αποφάσισε να (Α) Υποχρεώσει την εταιρεία τηλεπικοινωνιών, να αποφύγει οποιαδήποτε επανάληψη της διαπιστωθείσας παράβασης του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου στο μέλλον και (Β) Επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στην ως άνω εταιρεία αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου, ανερχόμενο σε €237,181.76.
Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ

http://www.cylegalnews.com/2019/12/237181.htmlΔιαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!