Έλεγχος νομιμότητας ΑΕ από 31/01 από τις ΥΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων – Οδηγίες για τη μετάβαση

437

Κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος από το Τμήμα ΓΕΜΗ του αρμόδιου Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων με οδηγίες σχετικά με τη μετάβαση στις νέες διατάξεις του νόμου 4635/2019 περί ελέγχου νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των ΑΕ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4635/2019 η αρμοδιότητα της άσκησης ελέγχου νομιμότητας επί των πράξεων και των στοιχείων των Ανωνύμων Εταιρειών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4548/2018 καθώς και η σχετική αρμοδιότητα της άσκησης ελέγχου νομιμότητας επί των πράξεων και των στοιχείων των εταιρικών μετασχηματισμών του ν.4601/2019 όταν σε αυτές εμπλέκεται ο νομικός τύπος της ανώνυμης εταιρείας μεταφέρεται από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας στις ΥΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 116 του ν. 4635/2019 προβλέπονται τα εξής: «όπου στον ν. 4548/2018 και στον ν. 4601/2019 γίνεται αναφορά σε έλεγχο νομιμότητας, έλεγχο πληρότητας, έγκριση ή εγκριτική απόφαση Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας ή του Περιφερειάρχη νοείται πλέον έλεγχος της αρμόδιας για τον υπόχρεο ΥΓΕΜΗ και απόφαση του Προϊστάμενου αυτής»». Επίσης, στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι «η ισχύς των άρθρων 85-116 αρχίζει τρεις μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος».

Συνεπώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω από τις 31-01-2020 οι Υπηρεσίες των ΠΕ θα πάψουν να ασκούν έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Α.Ε. και των μετασχηματισμών και στο εξής, τόσο ο έλεγχος νομιμότητας και πληρότητας, όσο και η καταχώριση στο ΓΕΜΗ θα πραγματοποιείται εξ’ ολοκλήρου από τις ΥΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων.

Για την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς και την αλλαγή της προϊσχύουσας διαδικασίας, δίνονται οδηγίες για:

– την διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων και την προσαρμογή του Συστήματος ΓΕΜΗ

– το αρχείο Ανωνύμων Εταιρειών των ΠΕ

– τις ΥΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων


Δείτε την 6084/20-01-2020 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου

https://www.taxheaven.gr/news/47220/elegxos-nomimothtas-ae-apo-3101-apo-tis-ygemh-twn-epimelhthriwn-odhgies-gia-th-metabash

ΠΗΓΗtaxheaven.gr