Έως τις 20 Μαρτίου οι νέες αντικειμενικές αξίες

83

Η αντίστροφη μέτρηση για την επικαιροποίηση των αντικειμενικών αξιών ξεκίνησε. Η απόφαση για την ανάθεση του σχετικού έργου σε πιστοποιημένους εκτιμητές δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και πλέον η διαδικασία έχει ξεκινήσει.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην απόφαση οι εκτιμητές θα πρέπει εντός 50 ημερών από τη δημοσίευση της απόφαση να έχουν παραδώσει τις εισηγήσεις τους στο υπουργείο Οικονομικών προκειμένου στη συνέχεια να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Έτσι οι προτάσεις των εκτιμητών θα πρέπει να έχουν παραδοθεί έως τις 20 Μαρτίου και μάλιστα σε δυο δόσεις. Οι μισές θα πρέπει να έχουν παραδοθεί έως τις 22 Φεβρουαρίου και οι άλλες μισές έως τις 20 Μαρτίου.

Οι νέες αντικειμενικές θα τεθούν σε ισχύ για τον ΕΝΦΙΑ από φέτος ενώ είναι ανοικτό το ενδεχόμενο να ισχύσουν για τις μεταβιβάσεις από το 2021 προκειμένου να δοθεί ένα χρονικό παράθυρο στους ιδιοκτήτες ακινήτων για να πραγματοποιήσουν μεταβιβάσεις και γονικές παροχές.

Οι τεχνικές

Στην απόφαση ορίζεται ότι οι εκτιμητές θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια σειρά από τεχνικές και μεθόδους προκειμένου να υπολογίσουν τις τιμές ζώνης. Συγκεκριμένα:

– θα έχουν πρόσβαση στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων που τηρείται στο υπουργείο Οικονομικών και καταγράφονται σε αυτό όλες οι αξίες των μεταβιβαζόμενων ακινήτων βάσει των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης που κατατίθενται στις εφορίες

– μέθοδο υπολογισμού της αξίας των ακινήτων βάσει του εισοδήματος από μισθώματα που αποδίδουν

– μέθοδο υπολογισμού της αξίας βάση της μεθόδου αποσβεσμένου κόστους αντικατάστασης, η οποία βασίζεται στον υπολογισμό της αξίας του εκτιμώμενου ακινήτου, με βάση το κόστος αναπαραγωγής /αντικατάστασής του.

– την υπολειμματική μέθοδο ή μέθοδο βέλτιστης αξιοποίησης, η οποία χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας οικοπέδου, ελλείψει εύρεσης συγκριτικών στοιχείων οικοπέδων στην περιοχή, αλλά με διαθέσιμα στοιχεία πώλησης ή μίσθωσης του ακινήτου που θα προκύψει μετά τη θεωρητική βέλτιστη αξιοποίηση του οικοπέδου. Η εν λόγω μέθοδος βασίζεται στον υπολογισμό της αξίας του εκτιμώμενου ακινήτου, μέσω της δυναμικής που διαθέτει για περαιτέρω αξιοποίηση

Το σχέδιο για τις νέες αντικειμενικές αξίες προβλέπει την επέκταση του αντικειμενικού συστήματος σε περίπου 2.900 περιοχές ενώ αυξήσεις αναμένονται σε περιοχές με σημαντική τουριστική και οικιστική ανάπτυξη. Από το δημοσιονομικό χώρο που θα προκύψει λόγω της αύξησης των αντικειμενικών αξιών θα χρηματοδοτηθεί η νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 8%.

https://www.capital.gr/tax/3407604/eos-tis-20-martiou-oi-nees-antikeimenikes-axies