Δεκτή αγωγή από αδικοπραξία εις βάρος πολιτικού μηχανικού

165

Με απόφαση, που εξέδωσε χθες το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, υποχρεώνεται πολιτικός μηχανικός της Ρόδου να καταβάλει σε δύο ημεδαπούς, κατοίκους της Ρόδου, το ποσό των 56.012 ευρώ, λόγω αδικοπραξίας.

Το δικαστήριο κηρύσσει την απόφαση του προσωρινά εκτελεστή και απαγγέλλει εναντίον του εναγομένου προσωπική κράτηση διάρκειας 8 μηνών ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης μετά την τελεσιδικία της.
Οι ενάγοντες τυγχάνουν συνιδιοκτήτες ενός ακινήτου που βρίσκεται στην πόλη της Ρόδου και μαζί με ακόμη 40 συνιδιοκτήτες ανέθεσαν στον εναγόμενο να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την πολεοδόμησή του, ούτως ώστε να μπορούν να ανεγείρουν ο καθένας οικοδομή στο τμήμα, που του αναλογεί μετά την πολεοδόμηση.
Φέρονται να του κατέβαλαν διάφορα ποσά για την εργασία αυτή, αφού τους έπεισε ότι είναι δυνατόν να γίνει αυτό, εκμεταλλευόμενος την επιθυμία και την ανάγκη του καθενός για την απόκτηση ιδιόκτητης στέγης.
Σύμφωνα με την αγωγή ο εναγόμενος στο τέλος Δεκεμβρίου 2011 δήλωσε σε ένα εκ των δύο μηνυτών ότι όμορο, στο ακίνητο του οποίου είναι συνιδιοκτήτες, είναι ακίνητο, το οποίο, όπως δήλωσε ανήκει στο Δημόσιο, αν και πολύ καλά γνώριζε ότι αυτό ανήκει σε ιδιώτες. Οι ίδιοι δεν το γνώριζαν και φέρεται να τους έπεισε ότι θα προέβαινε στη διαδικασία της εξαγοράς του, έναντι 32.000 ευρώ.
Του προτάθηκε να αγοραστεί από το σύνολο των συνιδιοκτητών της όμορης μερίδας αλλά εκείνος δεν δέχτηκε.
Φέρονται να του κατέβαλαν την 10η Ιανουαρίου 2012 σε λογαριασμό του το ποσό των 634.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά, επρόκειτο, όπως υποστηρίζουν, να καταβάλει στο Δημόσιο. Φέρεται να τους δήλωσε επίσης ότι αν μέσα σε δύο μήνες δεν γίνει η εξαγορά θα τους επέστρεφε τα χρήματα, γι`αυτό και εξέδωσε και αποδέχτηκε, στις 10-1-2012, από μια συναλλαγματική λήξεως στις 31-12-2012.
Υποστηρίζουν ότι εθεσε την ημερομηνία αυτή ως λήξη, με την αιτιολογία ότι θα κρατούσε αρκετό χρόνο η διαδικασία για την επιστροφή των χρημάτων από το Δημόσιο (ΥΠΕΧΩΔΕ) στην περίπτωση που η διαδικασία εξαγοράς θα απέβαινε άκαρπη.
Στις 10 Φεβρουαρίου 2012 ο μηνυόμενος φέρεται να τους ζήτησε επιλέον το ποσό των 14.012 ευρώ γιατί, όπως υποστηρίζουν, δήλωσε, ότι η Εφορία εκτίμησε το παραπάνω ακίνητο στο ποσό των 46.012 ευρώ για κάθε μερίδιο.
Για να τους πείσει, όπως ισχυρίζονται, τους επέδειξε και ένα σχεδιάγραμμα του ακινήτου. Επίσης φέρεται να τους έδωσε, ένα έντυπο που είχε εκτυπώσει, το οποίο υπέβαλε, όπως τους είπε, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με τον τίτλο «Προσωρινή αναφορά στοιχείων δήλωσης», που αφορά, στην υποβολή δήλωσης εξαγοράς του παραπάνω ακινήτου.
Οι μηνυόμενοι διατείνονται ότι πείσθηκαν και έτσι κατέθεσαν τα συμπληρωματικά ποσά χωρίς όμως να ζητήσουν να τους εκδώσει συναλλαγματικές, όπως για το παραπάνω ποσό των 32.000 ευρώ. Φέρεται να τους δήλωσε επίσης ότι μόλις τελειώσει η εξαγορά, ο καθένας θα πληρώσει στην εφορία 900 €.
Στις 5 Σεπτεμβρίου 2012 φέρεται να μετέβη στην οικία τους και να τους ζήτησε να του καταβάλουν ακόμη 65.000 ευρώ γιατί τα ζητά το Ελληνικό Δημόσιο, ως επιπλέον τίμημα εξαγοράς. Υποστηρίζουν ότι επέμενε ότι με αυτά τα χρήματα θα τελειώσει η εξαγορά.
Η στάση του τους δημιούργησε υποψίες και επισκέφθηκαν τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους από τον οποίο πληροφορήθηκαν ότι ο μηνυόμενος τους εξαπάτησε.
Εξέδωσαν σε βάρος του διαταγές πληρωμής για το ποσό που αντιπροσώπευαν οι δύο συναλλαγματικές και παρά το γεγονός ότι του τις έχουν επιδώσει εκείνος δεν τους έχει επιστρέψει ούτε ένα ευρώ.
Οι μηνυτές υποστηρίζουν ότι τους συκοφαντεί λέγοντας ότι του δάνεισαν τα ποσά με τοκοφλυφικό τόκο. Υποστηρίζουν ότι δέχτηκαν στην πορεία τηλεφωνικά απειλές από άγνωστο πρόσωπο.
Την υπόθεση χειρίστηκαν οι δικηγόροι κ.κ Μ. Μπακαλούμας και Αθανασία Σαλαμαστράκη.

https://www.dimokratiki.gr/14-01-2020/dekti-agogi-apo-adikopraxia-eis-varos-politikoy-michanikoy/