Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά η ΑΠΔ από 1η Ιουλίου – Κάθε μήνα και αυτόματα η ασφαλιστική ικανότητα

93

Έως την 1η Ιουλίου 2020 υπόχρεοι ηλεκτρονικής υποβολής ΑΠΔ είναι όλοι οι υπόχρεοι εργοδότες σύμφωνα με σχετική διάταξη του σχεδίου νόμου «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)».

Με βάση τα στοιχεία των εμπρόθεσμων αρχικά υποβληθεισών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) θα επανελέγχεται αυτόματα κάθε μήνα η Ασφαλιστική Ικανότητα μισθωτών που δεν έλαβαν ασφαλιστική ικανότητα κατά την ετήσια χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας.

Για την οριστικοποίηση των δεδομένων της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης απαιτείται συμφωνία μεταξύ των δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη και των δεδομένων της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης. Τα δεδομένα που καταχωρούνται στην ΑΠΔ διασταυρώνονται με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προ της οριστικοποίησης της εμπρόθεσμα υποβληθείσας ΑΠΔ. Σε περίπτωση ασυμβατότητας ενημερώνεται ο Εργοδότης για την ανάγκη διόρθωσης και εφόσον απαιτείται εκδίδονται ηλεκτρονικά οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής προστίμων.

Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων

Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση των εργοδοτών που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ.ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση των φορέων ή Κλάδων και λογαριασμών των Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ.ΕΤΑΜ και προβλέπεται από την παρ. 1 του ν. 2972/2001(Α` 291), υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

Η ΑΠΔ του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και Ο.Τ.Α. Α` και Β` βαθμού υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στο δικτυακό τόπο (web.site) του ΙΚΑ.ΕΤΑΜ.

https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/asfalish/285275/ypoxreotika-ilektronika-i-apd-apo-1i-iouliou-kathe-mina-kai-aftomata-i-asfalistiki-ikanotita