Άρνηση απόδοσης ελληνικής ιθαγένειας σε υιοθετηθέν ανήλικο τέκνο

425

Άρνηση απόδοσης ελληνικής ιθαγένειας σε υιοθετηθέν ανήλικο τέκνο

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Άρνηση απόδοσης ελληνικής ιθαγένειας σε υιοθετηθέν ανήλικο τέκνο, επειδή η δικαστική απόφαση τελεσιδίκησε μετά την ενηλικίωσή του.

Μη αποδοχή από το Υπουργείο Εσωτερικών της θέσης του Συνηγόρου του Πολίτη για μία πιο ευρεία ερμηνεία του άρθρου 3 του Ν3284/2004 ΚΕΙ που ορίζει ότι «Αλλοδαπός, που υιοθετήθηκε πριν την ενηλικίωσή του ως τέκνο Έλληνα ή Ελληνίδας, γίνεται Έλληνας από το χρόνο της υιοθεσίας», ώστε να καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις υιοθετηθέντων ανηλίκων, όταν οι δικαστικές αποφάσεις τελεσιδικούν μετά την ενηλικίωση.

Παρακάτω η σύνοψη της διαμεσολάβησης:

https://www.synigoros.gr/resources/docs/040220-sd-ithageneia-anhliko–5.pdf

Παρακάτω η επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη:

https://www.synigoros.gr/resources/040220-epistolh-synhgoroy-ithageneia-anhliko–3.pdf


Πηγή: synigoros.gr

ΠΗΓΗethemis.gr