Δικαστική απόφαση: Aορίστου χρόνου συμβασιούχος ΑΜΕΑ Δημοτικής Επιχείρησης

284
466820780

Με την 51/2019 πρωτόδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδίκειου Κυπαρισσίας ( διαδικασία εργατικών διαφορών) έγινε ολικώς δεκτή αγωγή συμβασιούχου ΑΜΕΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με την οποία υποχρεώνεται η εναγόμενη  «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Τριφυλίας» (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) να επαναπροσλάβει την ενάγουσα αναγνωρίζοντας παράλληλα πως συνδέεται με αυτή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Την υπόθεση χειρίστηκε ο κ. Γιάννης Ορφανός, δικηγόρους του Πρωτοδικείου Καλαμάτας.

ΠΗΓΗaftodioikisi.gr