Συστήνεται Ταμείο Εγγυοδοσίας για δάνεια σε μικρομεσαίους – Πώς θα λειτουργεί

249

Στη σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας θα προχωρήσει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω του οποίου θα δοθούν επενδυτικά δάνεια και δάνεια κεφαλαίου κίνησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Διαχειριστής του Ταμείου θα είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων , το οποίο τις επόμενες μέρες αναμένεται να προχωρήσει στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης με το υπουργείο. Με την υπογραφή της συμφωνίας το ΕταΕ θα προχωρήσει στην ενεργοποίηση των διαδικασιών επιλογής των τραπεζών που θα συμμετάσχουν στο Ταμείο Εγγυοδοσίας , από τις οποίες θα εκταμιεύονται τα δάνεια. Τονίζεται ότι το ΕταΕ θα λειτουργεί ως εγγυητής έως το 70% -80% των δανείων.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας θα διαθέσει συνολικά 500.000 ευρώ για δάνεια από τα οποία τα 100.000.000 ευρώ θα προέρχονται από τους πόρους του ΕΣΠΑ. Επιλέξιμες για εγγύηση από το Ταμείο θα είναι νέες δανειακές συμβάσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα πληρούν τους κανόνες επιλεξιμότητας.

Σημειώνεται ότι τα δάνεια θα μπορούν να εκταμιεύονται άπαξ ή σταδιακά , ενώ το μέγιστο ύψος τους θα καθοριστεί από το ΕταΕ και τις τράπεζες που θα καθοριστεί από το ΕταΕ και τις τράπεζες που θα συμμετάσχουν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης λόγω του ότι οι εγγυήσεις παρέχονται στις τράπεζες με μηδενικό κόστος , αυτές με τη σειρά τους θα χορηγούν δάνεια με χαμηλότερο επιτόκιο, μεγαλύτερη περίοδο αποπληρωμής και μειωμένες εξασφαλίσεις.

http://www.enikonomia.gr/economy/231592,systinetai-tameio-engyodosias-gia-daneia-se-mikromesaious-pos-tha.html

ΠΗΓΗΕΝΙΚΟΣ