Δημοσιεύθηκε νέος νόμος περί σημάτων υπ’ αριθμ. 4679/2020 Διαβάστε τον Νόμο, εδώ.

308

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ 71/20-3-2020 ο Ν. 4679/2020, με τον οποίο ενσωματώνεται στο ελληνικό
δίκαιο η Οδηγία 2015/2436/ΕΕ «για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων». 

Με τον νέο νόμο ρυθμίζεται η καταχώριση νέων μορφών σημάτων (ηχητικών, πολυμεσικών, ολογραφικών κ.α.), ενώ εισάγονται και δικονομικοί νεωτερισμοί, ως προς τον έλεγχο των σχετικών λόγων απαραδέκτου, αλλά και στα πλαίσια αγωγών περί προσβολής σήματος. 

Διαβάστε τον Νόμο, εδώ

http://www.justina.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%b5%cf%8d%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%bd%ce%ad%ce%bf%cf%82-%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd/