Διαθέσιμη η Δήλωση Αναστολή Συμβάσεων Εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Δείτε αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης.

49

Άνοιξε πριν από λίγο η Δήλωση Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. Το ειδικό αυτό έντυπο αφορά τόσο τις πληττόμενες επιχειρήσεις όσο και αυτές που έχουν κλείσει με κρατική απόφαση. Μέσα από το έντυπο αυτό γίνεται και η καταχώρηση για τη μείωση των επαγγελματικών μισθώσεων.

Στην εφαρμογή παρατηρούμε δύο βασικά προβλήματα:

– Υπάρχει ασάφεια ως προς τον Κύριο ΚΑΔ καθώς στις οδηγίες ζητάει κύριο ΚΑΔ ακόμη και για επιχειρήσεις που έκλεισαν με απόφαση Δημόσιας Αρχής! Το σύστημα δέχεται μόνο τον κύριο ΚΑΔ της έδρας. Τι θα συμβεί ωστόσο αν π.χ. ένα υποκατάστημα έχει κλείσει με απόφαση δημόσιας αρχής;

– Υπάρχει αδυναμία συμπλήρωσης της αίτησης για επιχειρήσεις που είτε έκλεισαν είτε είναι στις πληττόμενες, αλλά δεν απασχολούν προσωπικό!

Η Υποβολή της Δήλωσης Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας πραγματοποιείται από την αρχική οθόνη του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ επιλέγοντας από το

μενού στο πάνω μέρος της οθόνης

[ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ] –

[Δηλώσεις Αναστολής Δραστηριότητας Εργοδότη] –

[Εισαγωγή] ή εναλλακτικά από την ενότητα [Δηλώσεις Αναστολής Δραστηριότητας Εργοδότη] κάνοντας κλικ στο [Για να καταχωρήσετε νέα Δήλωση, πατήστε εδώ:].

Δείτε τις οδηγίες εδώ.

https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=217113