Κακούργημα η εκούσια βύθιση βάρκας! Γιατί δεν εφαρμόζεται χρόνια τώρα ο ποινικός κώδικας;

303

Κακούργημα η εκούσια βύθιση βάρκας! Γιατί δεν εφαρμόζεται χρόνια τώρα ο ποινικός κώδικας;

skal

Συχνά ακούμε ότι κάποιοι που μεταφέρουν παράνομα αλλοδαπούς ευρισκόμενοι στη χωρική μας θάλασσα, καταστρέφουν τις λέμβους για να προκαλέσουν ναυάγιο, μετατρέποντας του επιβαίνοντες σε ναυαγούς για να τύχουν ανάλογης βοήθειας. Δεν είναι μάλιστα λίγες οι φορές που από αυτές τις ενέργειες προκλήθηκε θάνατος.

Το άρθρο 277 του Ποινικού Κώδικα (Φ.Ε.Κ. τεύχος Α’ 95/11.06.2019) με τίτλο «Πρόκληση ναυαγίου» ορίζει:

«1. Όποιος προκαλεί τη βύθιση ή την προσάραξη πλοίου τιμωρείται:

α) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους αν από την πράξη προέκυψε κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα,

β) με κάθειρξη έως δέκα έτη αν από την πράξη προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο,

γ) με κάθειρξη αν στην περίπτωση των στοιχείων α΄ ή β΄ η πράξη προκάλεσε σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ή είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ανθρώπου,

δ) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν στην περίπτωση του στοιχείου β΄ η πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου.  Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.

2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου προκαλεί από αμέλεια τη βύθιση ή την προσάραξη πλοίου από την οποία προέκυψε κίνδυνος για ξένα πράγματα ή για άνθρωπο, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή».

Γιατί σε εκτέλεση του προαναφερόμενου άρθρου σε συνδυασμό με το άρθρο 27 της νέας Συμβάσεως για το δίκαιο της θάλασσας, δεν συλλαμβάνονται για να οδηγηθούν στην Δικαιοσύνη, αυτοί που προκαλούν το ναυάγιο καθώς και συνεργοί και ηθικοί αυτουργοί αυτών των πράξεων;

Αντιναύαρχος ε.α. Δρ Στυλιανός Πολίτης