Πρωτοδικείο Αθηνών: Επείγουσα ανακοίνωση για παράταση προθεσμιών

45

Με επείγουσα ανακοίνωσή του Πρωτοδικείο Αθηνών ενημέρωνει ότι:

Λόγω έκτακτου γεγονότος (πυρκαγιά στο κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ειρηνοδικείου και Πρωτοδικείου Αθηνών στις οδούς Λουκάρεως και Δέγλερη) η προθεσμία άσκησης ενδίκου μέσου στο Τμήμα των Πολιτικών Ενδίκων Μέσων του Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία λήγει σήμερα. 9-3-2020, παρατείνεται κατά μία (1) εργάσιμη μέρα και λήγει στις 10-3-2020, ημέρα Τρίτη.

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/protodikeio-athinon-epeigoysa-anakoinosi-gia-paratasi-prothesmion