Αναστολή εργασίας: «Πράσινο» για να διακόπτεται και κατόπιν να συνεχίζει από… εκεί που σταμάτησε – Παράδειγμα

250

Την δυνατότητα να διακόπτουν την αναστολή σύμβασης των εργαζομένων τους για έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες δίνει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας στις επιχειρήσεις που πλήττονται και έχουν ενταχθεί στα μέτρα στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων από τον κορωνοϊό.

Για το επίμαχο διάστημα της διακοπής η αμοιβή του εργαζόμενου θα πρέπει να καλυφθεί από τον εργοδότη.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «επιτρέπεται η ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες στις εξής περιπτώσεις»:

  • Σε περίπτωση επίταξης επιχειρήσεων από δημόσια αρχή για κάλυψη εκτάκτων, κατεπειγουσών, μη αναβαλλόμενων και ανελαστικών αναγκών για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος που οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν προς κάλυψη αυτής της ανάγκης είναι χρόνος εργασίας και αμείβεται εξ ολοκλήρου από τις επιχειρήσεις – εργοδότες. Ο χρόνος αυτός παρατείνει για ισόχρονο την αναστολή των συμβάσεων εργασίας μέχρι συμπληρώσεως των 45 ημερών που διαρκεί η αναστολή αυτών.
  • Στις λοιπές περιπτώσεις που ισχύουν τα ίδια χαρακτηριστικά, ήτοι των εκτάκτων, κατεπειγουσών, μη αναβαλλόμενων και ανελαστικών αναγκών, επιχειρήσεις – εργοδότες μπορούν να ανακαλούν εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις είναι σε αναστολή και αντίστοιχα ο χρόνος που οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν προς κάλυψη αυτής της ανάγκης είναι χρόνος εργασίας και αμείβεται εξ ολοκλήρου από τις επιχειρήσεις – εργοδότες. Ο χρόνος αυτός παρατείνει για ισόχρονο την αναστολή των συμβάσεων εργασίας μέχρι συμπληρώσεως των 45 ημερών που διαρκεί η αναστολή αυτών.

Για παράδειγμα:

Έστω εργαζόμενος σε επιχείρηση που έχει μπει σε αναστολή την 1η Απριλίου. Την 1η Μαΐου κι ενώ απομένει ακόμη ένα 15ήμερο αναστολής, ο εργοδότης ανακαλεί τον εργαζόμενο πίσω στη δουλειά για «έκτακτες, κατεπείγουσες και ανελαστικές ανάγκες» της επιχείρησης. Ανακαλεί δηλαδή την αναστολή της σύμβασής του. Ο εργαζόμενος απασχολείται ένα 20ήμερο από τον εργοδότη γι αυτές τις έκτακτες ανάγκες. Για το εν λόγω 20ήμερο πληρώνεται τον μισθό του από τον εργοδότη, δηλαδή το ποσό που αναλογεί στις ημέρες εργασίας. Μετά το 20ήμερο τίθεται ξανά σε αναστολή για 15 ημέρες, το υπολειπόμενο δηλαδή διάστημα από το 45ήμερο.

Προσοχή, οι εργοδότες που θα κάνουν χρήση της διακοπής αναστολής σύμβασης υποχρεούνται να προδηλώσουν και να αιτιολογήσουν την ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζόμενων αυτών, καθώς και το χρονικό διάστημα της ανάκλησης, σε ειδικό έντυπο στο σύστημα “Εργάνη” και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης εργασίας.

https://foroline.gr/archives/40392