Διαθέσιμα τα έντυπα ειδικου σκοπού Ε4.1 και Ε4.2 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

915

Διαθέσιμα για συμπλήρωση είναι τα έντυπα

«ΕΝΤΥΠΟ 4.1. ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Α/55/ 11.03.2020)»

«ΕΝΤΥΠΟ 4.2 ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ ΚΕΦ. Α2. ΤΗΣ Κ.Υ.Α. 12998/232/23-03-2020 ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ»

στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ


Δείτε την σχετική απόφαση  40331/Δ1.13521/2019  (άρθρο 14 παρ. 13), η οποία βρίσκεται κωδικοποιημένη στον κόμβο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έντυπα.

Υπενθυμίζουμε ότι οι προθεσμίες για τα ανωτέρω έντυπα καθώς και όλες τις λοιπές προθεσμίες μπορείτε να τις βλέπεται στο σχετικό άρθρο του κόμβου το οποίο επικαιροποιείται συνέχεια εδώ.

https://www.taxheaven.gr/news/48591/diaoesima-ta-entypa-eidikoy-skopoy-e41-kai-e42-sto-ps-erganh