Διαθέσιμη η εφαρμογή για την υποβολή δήλωσης Ειδικού Φόρου Ακινήτων (ΕΦΑ) έτους 2020

44

Ειδικός φόρος ακινήτων (ΕΦΑ)

Από αυτήν την εφαρμογή μπορείτε να υποβάλετε/να δείτε δηλώσεις Ειδικού Φόρου Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προθεσμίες

Οι δηλώσεις υποβάλλονται μέχρι την 20η Μαϊου του έτους φορολογίας.

https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=217238