Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων: Ποιες διαδικασίες/αντικείμενα είναι διαθέσιμες στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

159

Οι ενεργές διαδικασίες/αντικείμενα για τις οποίες μπορεί να γίνει ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης είναι οι εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΑΜΟΙΒΕΣΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΧ/ΣΤΩΝ – ΕΚΚΑΘ/ΣΤΩΝ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ
ΑΜΟΙΒΕΣΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
ΑΜΟΙΒΕΣΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΑΜΟΙΒΕΣΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ / ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜ.
ΑΜΟΙΒΕΣΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ
ΑΜΟΙΒΕΣΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΣΕΓΓΥΟΥΧΩΝ – ΦΥΛΑΚΩΝ
ΑΜΟΙΒΕΣΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΣΙΤΩΝ
ΑΜΟΙΒΕΣΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΧΗΜΙΚΩΝ
ΑΜΟΙΒΕΣΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΑΓΜ/ΜΟΝΩΝ – ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ – ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
ΑΜΟΙΒΕΣΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣΕΝΟΧΙΚΟ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΑΝΑΚ.ΚΑΤΑ Δ/ΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜ/ΝΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΚΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΠΑΘΟΝΤΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΕΝΟΧΙΚΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΤΡΟΧΑΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΘΑΝΑΤΩΣΗ ΖΩΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ+ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Τ.ΜΟΝΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Τ.ΠΟΛΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΕΚ.ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ-ΠΤΩΧΕΥΣΗΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ-ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
ΕΚ.ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ-ΠΤΩΧΕΥΣΗΑΝΑΚΛΗΣΗ/ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΕΚ.ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ-ΠΤΩΧΕΥΣΗΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΣΥΝΔΙΚΟΥ
ΕΚ.ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ-ΠΤΩΧΕΥΣΗΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΩΧΟΥ
ΕΚ.ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ-ΠΤΩΧΕΥΣΗΔΙΟΡΙΣΜΟΣ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ
ΕΚ.ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ-ΠΤΩΧΕΥΣΗΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ/ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ/ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΚ.ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ-ΠΤΩΧΕΥΣΗΟΡΚΙΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ
ΕΚ.ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ-ΠΤΩΧΕΥΣΗΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ
ΕΚ.ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ-ΠΤΩΧΕΥΣΗΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΤΩΧ.(αρ.60 παρ.2 Πτωχ.Κ.)
ΕΚ.ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ-ΠΤΩΧΕΥΣΗΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΧΗΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜ/ΝΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΕΝΟΧΙΚΟ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΑΝΑΚ.ΚΑΤΑ Δ/ΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΑΝΑΚΟΠΕΣ
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜ/ΝΑ
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΑΓΓ.ΣΤΕΓΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΑΠΟΔΟΣΗ-ΑΝΑΚΟΠΗ
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑ
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΔΥΣΤΡΟΠΙΑ/ΑΠΟΔΟΣΗ
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ/ΑΠΟΔΟΣΗ
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ(ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ, ΦΘΟΡΕΣ, ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΜΙΣΘΩΜΑΤΑ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΑΝΑΚ.ΚΑΤΑ Δ/ΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣΑΝΑΚΟΠΕΣ
ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣΓΑΜΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣΔΗΜΟΣΙΟ
ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣΕΙΔΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ
ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣΕΝΟΧΙΚΟ
ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ
ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣΑΝΑΚ.ΚΑΤΑ Δ/ΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣΓΑΜΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣΔΗΜΟΣΙΟ
ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣΕΙΔΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ
ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣΕΝΟΧΙΚΟ
ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ
ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣΓΑΜΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΑΝΑΚ.ΚΑΤΑ Δ/ΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΑΝΑΚΟΠΕΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ/ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ/ΛΟΙΠΑ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΓΡΑΜΜΑΤΙΟ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΕΙΔΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΕΝΟΧΙΚΟ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΕΠΙΤΑΓΗ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΜΙΣΘΩΜΑΤΑ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/ilektroniki-katathesi-dikografon-poies-diadikasies-antikeimena-einai-diathesimes-sto