Κορονοϊός: Πότε διακόπτεται η αναστολή των συμβάσεων – Τι ισχύει με τα υποκαταστήματα

112

Για έκτακτες ανάγκες μπορούν οι εργοδότες να διακόπτουν τις αναστολές των εργαζομένων τους. Πώς μπαίνουν τα υποκαταστήματα στα μέτρα

Την δυνατότητα να διακόπτουν την αναστολή σύμβασης των εργαζομένων τους για έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες δίνει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας στις επιχειρήσεις που πλήττονται και έχουν ενταχθεί στα μέτρα στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων από τον κορονοϊό. Για το επίμαχο διάστημα της διακοπής η αμοιβή του εργαζόμενου θα πρέπει να καλυφθεί από τον εργοδότη.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «επιτρέπεται η ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες στις εξής περιπτώσεις»:

  • Σε περίπτωση επίταξης επιχειρήσεων από δημόσια αρχή για κάλυψη εκτάκτων, κατεπειγουσών, μη αναβαλλόμενων και ανελαστικών αναγκών για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος που οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν προς κάλυψη αυτής της ανάγκης είναι χρόνος εργασίας και αμείβεται εξ ολοκλήρου από τις επιχειρήσεις – εργοδότες. Ο χρόνος αυτός παρατείνει για ισόχρονο την αναστολή των συμβάσεων εργασίας μέχρι συμπληρώσεως των 45 ημερών που διαρκεί η αναστολή αυτών.
  • Στις λοιπές περιπτώσεις που ισχύουν τα ίδια χαρακτηριστικά, ήτοι των εκτάκτων, κατεπειγουσών, μη αναβαλλόμενων και ανελαστικών αναγκών, επιχειρήσεις – εργοδότες μπορούν να ανακαλούν εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις είναι σε αναστολή και αντίστοιχα ο χρόνος που οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν προς κάλυψη αυτής της ανάγκης είναι χρόνος εργασίας και αμείβεται εξ ολοκλήρου από τις επιχειρήσεις – εργοδότες. Ο χρόνος αυτός παρατείνει για ισόχρονο την αναστολή των συμβάσεων εργασίας μέχρι συμπληρώσεως των 45 ημερών που διαρκεί η αναστολή αυτών.

Για παράδειγμα:

Έστω εργαζόμενος σε επιχείρηση που έχει μπει σε αναστολή την 1η Απριλίου. Την 1η Μαΐου κι ενώ απομένει ακόμη ένα 15ήμερο αναστολής, ο εργοδότης ανακαλεί τον εργαζόμενο πίσω στη δουλειά για «έκτακτες, κατεπείγουσες και ανελαστικές ανάγκες» της επιχείρησης. Ανακαλεί δηλαδή την αναστολή της σύμβασής του. Ο εργαζόμενος απασχολείται ένα 20ήμερο από τον εργοδότη γι αυτές τις έκτακτες ανάγκες. Για το εν λόγω 20ήμερο πληρώνεται τον μισθό του από τον εργοδότη, δηλαδή το ποσό που αναλογεί στις ημέρες εργασίας. Μετά το 20ήμερο τίθεται ξανά σε αναστολή για 15 ημέρες, το υπολειπόμενο δηλαδή διάστημα από το 45ήμερο.

Προσοχή, οι εργοδότες που θα κάνουν χρήση της διακοπής αναστολής σύμβασης υποχρεούνται να προδηλώσουν και να αιτιολογήσουν την ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζόμενων αυτών, καθώς και το χρονικό διάστημα της ανάκλησης, σε ειδικό έντυπο στο σύστημα “Εργάνη” και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης εργασίας.

Κορονοϊός: Το χρονοδιάγραμμα για τα 800€ και τις δηλώσεις εργαζομένων - εργοδοτών

Υποκαταστήματα

Με την ίδια εγκύκλιο διευκρινίζεται πως υπάρχει πλέον δυνατότητα να δηλωθεί σε αναστολή λόγω εντολής δημόσιας αρχής ένα ή πολλά υποκαταστήματα ακόμη κι αν η κεντρική δραστηριότητα του εργοδότη λειτουργεί κανονικά. Όπως αναφέρεται οι επιχειρήσεις-εργοδότες που διαθέτουν, έστω και ένα υποκατάστημα, όπως αυτό έχει καταχωρηθεί στο Taxis, του οποίου η κύρια δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, μπορούν πλέον να υποβάλλουν για πρώτη φορά υπεύθυνη δήλωση που αφορά υποκατάστημα/τα στο σύστημα «Εργάνη» από 6/4/2020 έως και 10/4/2020.

Δυνατότηα υπάρχει και για αλλαγή της αρχικής δήλωσης, προκειμένου να φύγουν από την κατηγορία των πληττόμενων βάσει ΚΑΔ και να ενταχθούν στην κατηγορία των επιχειρήσεων – εργοδοτών των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής. Η αλλαγή αυτή είναι δυνατή εντός των συγκεκριμένων 3ημέρων: 11-13 Απριλίου, 21-23 Απριλίου και 1-3 Μαΐου.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που θα προβούν, είτε για πρώτη φορά σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, είτε σε αλλαγή της αρχικής υπεύθυνης δήλωσης, υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν αυθημερόν (εγγράφως ή ηλεκτρονικά) στους εργαζόμενούς τους, προκειμένου στη συνέχεια και οι εργαζόμενοί τους να προβούν σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ή σε διόρθωση της αρχικής δήλωσής τους.

Επισημαίνεται ότι με την ανωτέρω μεταβολή της αρχικής υπεύθυνης δήλωσης, παρέχεται η δυνατότητα τόσο στις επιχειρήσεις – εργοδότες, όσο και στους εργαζόμενούς τους, να τύχουν των ευεργετημάτων των οικονομικών μέτρων στήριξης που αφορούν την κατηγορία των επιχειρήσεων – εργοδοτών των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής. 

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες, είναι δικαιούχοι της μείωσης του συνολικού ποσού του μισθώματος επαγγελματικής μίσθωσης. Οι εκμισθωτές δε, των ακινήτων των παρόντων μισθωτών, εντάσσονται στα οικονομικά μέτρα στήριξης, όπως αυτά περιγράφονται και εξειδικεύονται στις οικείες αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Επίσης, και στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων – εργοδοτών των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής παρέχεται η δυνατότητα να είναι δικαιούχοι της μείωσης του συνολικού ποσού του μισθώματος της κύριας κατοικίας. 

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις-εργοδότες, πριν προβούν στην ανωτέρω μεταβολή και ενταχθούν στην κατηγορία των επιχειρήσεων των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής, θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι η μεταβολή αυτή επιφέρει την αναστολή των συμβάσεων εργασίας όλων των εργαζομένων τους από 15.3.2020 μέχρι 30/4/2020, εκτός και αν τους έχει επιτραπεί να δραστηριοποιηθούν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, βάσει ΚΑΔ, στις οποίες επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό, όπως στην περίπτωση της εστίασης (εστιατόρια, καφετέριες κτλ), για τις υπηρεσίες διανομής φαγητού ή καφέ κτλ κατ’ οίκον (delivery ή takeaway) ή του λιανικού εμπορίου για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shops).

https://www.ethnos.gr/oikonomia/98789_koronoios-pote-diakoptetai-i-anastoli-ton-symbaseon-ti-ishyei-me-ta-ypokatastimata