Νέες παρεμβάσεις στο πρόγραμμα Golden Visa

186

Παρεμβάσεις για τη μείωση των καθυστερήσεων και των στρεβλώσεων στο πρόγραμμα Golden Visa, αλλά και για την ενίσχυση της διαφάνειας των συναλλαγών για την απόκτηση άδειας διαμονής στη χώρα από πολίτες τρίτων χωρών ετοιμάζει η κυβέρνηση. 

Ορισμένα από τα μέτρα περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Μετανάστευσης για τη βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 24 Απριλίου. 

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι πολίτες τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί νόμιμη άδεια διαμονής, δε θα μπορούν να ανανεώνουν την παραμονή τους στη χώρα εφόσον απουσιάζουν από την Ελλάδα για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους έξι μήνες.    

Σύμφωνα με το νόμο 4251/2014, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να χορηγείται άδεια διάρκειας δύο ετών σε πολίτες τρίτων χωρών εφόσον διαθέτουν επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης.

Ο ίδιος νόμος προβλέπει επίσης ότι διαστήματα απουσίας από τη χώρα δεν παρακωλύουν την ανανέωση της άδειας διαμονής. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει σε φαινόμενα να εισέρχονται στην Ελλάδα και να προμηθεύονται άδειες διαμονής πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι δεν είχαν πρόθεση να παραμείνουν στη χώρα, αλλά να μετακινούνται στον ευρωπαϊκό χώρο Σένγκεν. 

Με τις νέες διατάξεις της νομοθετικής πρωτοβουλίας του υπουργείου Μετανάστευσης, οι επενδυτές από τρίτες χώρες θα πρέπει επίσης να καταβάλλουν ολοσχερώς το ελάχιστο ποσό των 250.000 ευρώ πριν από την υποβολή του αιτήματος για τη χορήγηση της νόμιμης άδειας διαμονής. 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η πλήρης εξόφληση του τιμήματος και η διαφάνεια της συναλλαγής δεδομένου ότι όλα τα στοιχεία της πληρωμής θα αποτυπώνονται στη συμβολαιογραφική πράξη εξόφλησης. Επιπλέον εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της συναλλαγής από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και η προστασία των συμβαλλόμενων μερών. 

Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Μετανάστευσης προβλέπει επίσης ότι εφεξής μαζί με την αίτηση για την απόκτηση άδειας διαμονής, θα πρέπει να υποβάλλεται και βεβαίωση συμβολαιογράφου με την οποία θα πιστοποιείται η ελάχιστη αξία των 250.000 ευρώ της επένδυσης και η καταβολή του τιμήματος. 

Μέτρα για την επιτάχυνση της χορήγησης άδειας διαμονής

Βεβαίωση η οποία θα κατατίθεται μαζί με την αίτηση για την απόκτηση άδειας διαμονής ετοιμάζουν τα υπουργεία Μετανάστευσης και Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο.  

Στη βεβαίωση θα καταγράφονται όλα τα κρίσιμα στοιχεία της αίτησης, προκειμένου οι υπάλληλοι που επεξεργάζονται τους φακέλους να ολοκληρώνουν τη διαδικασία με μεγαλύτερη ταχύτητα. 

Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση θέλει να μειώσει τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στην επεξεργασία των αιτήσεων στο πρόγραμμα Golden Visa, οι οποίες συχνά υπερβαίνουν το ένα έτος παρά το γεγονός ότι η νομοθεσία προβλέπει ότι η έκδοση της άδειας διαμονής θα πρέπει να χορηγείται μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών από την κατάθεση όλων των στοιχείων του φακέλου στην αρμόδια αρχή. 

Είναι ενδεικτικό ότι το Δεκέμβριο του 2019 περίπου 30 Κινέζοι πολίτες έστειλαν εξώδικό στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ζητώντας την άμεση χορήγηση άδειας διαμονής, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη. 

Τα οφέλη από το πρόγραμμα της χρυσής βίζας είναι σημαντικά, δεδομένου ότι από το 2013 έχουν χορηγηθεί περίπου 7.000 άδειες διαμονής στη χώρα πενταετούς διάρκειας, ενώ έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις από πολίτες τρίτων χωρών που ανέρχονται σε περισσότερα από 1,7 δισ. ευρώ. 

Οι περισσότεροι επενδυτές προέρχονται από την Κίνα δεδομένου ότι περίπου 5.000 Κινέζοι πολίτες έχουν συμμετάσχει έως τώρα στο πρόγραμμα κυρίως μέσω της αγοράς ακίνητης περιουσίας. 

https://www.euractiv.gr/section/oikonomia/news/nees-paremvaseis-sto-programma-golden-visa/