Δεν χρειάζεται ο εισαγγελέας στα συναινετικά διαζύγια

142

Χωρίς τον εισαγγελέα θα γίνεται πλέον η λύση του γάμου στα συναινετικά διαζύγια, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Με την προτεινόμενη διάταξη, (άρθρο 4) η πνευματική λύση του γάμου επέρχεται με μόνη την υποβολή της σχετικής αίτησης από πλευράς του έχοντος έννομο συμφέρον στην Ιερά Μητρόπολή, συνοδευόμενης από τη συμβολαιογραφική πράξη χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ενέργεια του Εισαγγελέα.

ADVERTISEMENT

Μέχρι σήμερα ο εισαγγελέας κοινοποιεί την αμετάκλητη δικαστική απόφαση λύσης ή ακύρωσης του γάμου στην αρμόδια Ιερά Μητρόπολη για την πνευματική λύση αυτού. Με τη μέχρι ισχύουσα ρύθμιση, προβλεπόταν αυτός ο τρόπος και για το γάμο που λύεται συναινετικά, ύστερα από έγγραφη συμφωνία των συζύγων η οποία βεβαιώνεται και επικυρώνεται με συμβολαιογραφική πράξη. Ωστόσο, από τη συγκεκριμένη διάταξη του καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος (άρθρο 50) προκύπτει ότι η παραγγελία του Εισαγγελέα προς την αρμόδια Ιερά μητρόπολη για την πνευματική λύση του γάμου είναι απαραίτητη μόνο στη περίπτωση που αυτός λύθηκε με δικαστική απόφαση.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, ο Εισαγγελέας ως ανεξάρτητος δικαστικός λειτουργός, καλείται να ελέγξει τη συνδρομή του όρου του αμετάκλητου της εκδοθείσας δικαστικής απόφασης, που προκύπτει από το πιστοποιητικό περί μη άσκησης ένδικων μέσων και την τυχόν έκθεση του Γραμματέα του αρμόδιου δικαστηρίου περί παραίτησης των συζύγων από την άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων μέσων. Τέτοια ενέργεια από πλευράς του εισαγγελέα δεν είναι απαραίτητη στην περίπτωση που ο γάμος λύεται συναινετικά με συμβολαιογραφική πράξη, καθόσον η τελευταία δεν εξομοιώνεται με δικαστική απόφαση.

https://www.dikastiko.gr/%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%b1/den-chreiazetai-o-eisaggeleas-sta-synainetika-diazygia/