Ελληνικό Δημόσιο: Αποζημίωση σε παιδιά θύματα βιασμού και όλα τα θύματα μαστροπείας και εμπορίας ανθρώπων

420

Τον κατάλογο των θυμάτων συγκεκριμένων αδικημάτων που αποζημιώνονται από το Ελληνικό δημόσιο παρουσιάζει το «dikastiko.gr«.Τροποποιήθηκε ο κατάλογος των θυμάτων εγκληματικών πράξεων που δικαιούνται αποζημίωση και πλέον τα ανήλικα που έχουν πέσει θύματα διαφόρων σεξουαλικών πράξεων μπορούν να διεκδικήσουν αποζημίωση.Σύμφωνα με νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και αφορά στην ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία ευρωπαϊκών οδηγιών, θα διεκδικούν πλέον αποζημίωση όλα τα παιδιά που έχουν υποστεί βιασμό, αποπλάνηση, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, κλπ, αλλά και όλα τα θύματα κυκλωμάτων εμπορίας ανθρώπων και μαστροπείας.Το νέο νομοσχέδιο έρχεται να βελτιώσει το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την Ελληνική Αρχή Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων. Επί της ουσίας πρόκειται για έναν θεσμό που υπάρχει σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και ως αντικείμενό του έχει την αποζημίωση πολιτών που έχουν πέσει θύματα συγκεκριμένων αδικημάτων.

Α. Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο τροποποιείται ο κατάλογος των αδικημάτων για τα οποία επιτρέπεται η αποζημίωση των θυμάτων. Συγκεκριμένα, αποζημίωση μπορούν να λάβουν τα θύματα των κάτωθι αδικημάτων:

Εμπορίας Ανθρώπων

ADVERTISEMENT

Βιασμού σε βάρος ανηλίκου

Αποπλάνησης παιδιών

Κατάχρησης ανηλίκων σε γενετήσιες πράξεις

Πορνογραφίας ανηλίκων

Διευκόλυνσης προσβολών της ανηλικότητας

Προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους

Μαστροπείας

Γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής

Β. Αυξάνεται η προθεσμία κατάθεσης καταγγελίας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.Σύμφωνα με τον δικηγόρο Κων/νο Γώγο, «ο νέος νόμος έρχεται να αυξήσει το χρονικό διάστημα όπου το θύμα έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη βλάβη που έχει υποστεί. Συγκεκριμένα, αυξάνεται ο χρόνος από 5 ημέρες (που θεωρήθηκε υπερβολικά πιεστικό χρονικό διάστημα) σε 3 μήνες από την τέλεση της πράξης».

Γ. Μειώνεται το παράβολο για την αίτηση αποζημίωσης.

Η κατάθεση της αίτησης για αποζημίωση διέθετε παράβολο το οποίο και διατηρείται και με το καινούριο νομοσχέδιο. Ωστόσο, το ποσό μειώνεται αισθητά από τα 100 ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα, στο ποσό των 50 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το παράβολο επιστρέφεται στο θύμα από τη στιγμή που η αίτηση του θα γίνει δεκτή.Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση (επί του άρθρου 54) με την «παρούσα ρύθμιση επιδιώκεται η βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την Ελληνική Αρχή Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων, η οποία λειτουργεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, μετά από αξιολόγηση του έργου της στα δέκα χρόνια από την έναρξη λειτουργίας της. Σκοπός της εν λόγω ρύθμισης είναι η πρόσβαση στην Αρχή να καθίσταται πιο εύκολη για τους αιτούντες, που είναι θύματα εγκληματικών πράξεων και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3811/2009 «Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση (Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2004) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 231)».

Άρθρο 54

Ρυθμίσεις για την αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας

1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3811/2009 (Α΄ 231) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συστήνεται αρχή με την ονομασία ‘‘Ελληνική Αρχή Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων’’, η οποία λειτουργεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και αποφαίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 3, επί των αιτήσεων αποζημίωσης των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση ή των εγκλημάτων των άρθρων 323 Α, 336 σε βάρος ανηλίκου, 339 παρ. 1 και 3, 342 παρ. 1, 348 Α, 348 Β, 348 Γ, 349 και 351 Α Π.Κ., που έχουν τελεστεί στην ημεδαπή, τα οποία έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα ή στο έδαφος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και τρίτου κράτους στις περιπτώσεις του άρθρου 323 Α Π.Κ..».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3811/2009 (Α΄ 231) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Θύματα εγκλημάτων βίας από πρόθεση ή εγκλημάτων των άρθρων 323 Α, 336 σε βάρος ανηλίκου, 339 παρ. 1 και 3, 342 παρ. 1, 348 Α, 348 Β, 348 Γ, 349 και 351 Α Π.Κ., που έχουν τελεστεί στην ημεδαπή, τα οποία έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα ή στο έδαφος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και τρίτου κράτους στις περιπτώσεις του άρθρου 323ΑΠ.Κ., δικαιούνται, κατόπιν αιτήσεώς τους, εύλογης και προσήκουσας αποζημίωσης από το Ελληνικό Δημόσιο.».

3. Η περ. β) του άρθρου 9 του ν. 3811/2009 (Α΄ 231) αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Αν υπαίτια παρέλειψε ή καθυστέρησε να καταγγείλει εντός τριών μηνών τη σε βάρος του τελεσθείσα αξιόποινη πράξη, με αποτέλεσμα να δυσχερανθεί η διακρίβωση της ταυτότητας του δράστη. Αν εμποδίστηκε από λόγο ανωτέρας βίας να καταγγείλει τη σε βάρος του τελεσθείσα αξιόποινη πράξη, η προθεσμία των τριών μηνών αρχίζει από την άρση του λόγου αυτού.».

4. Το άρθρο 13 του ν. 3811/2009 (Α΄ 231) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 13

Έξοδα

Η αίτηση αποζημίωσης απορρίπτεται εάν μέχρι την εξέτασή της από την Αρχή Αποζημίωσης δεν προσκομιστεί αποδεικτικό καταβολής παραβόλου. Το παράβολο ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ και το ύψος του δύναται να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης. Σε περίπτωση που η αίτηση αποζημίωσης γίνει δεκτή, το παράβολο επιστρέφεται στον αιτούντα, ενώ αν η αίτηση απορριφθεί, το παράβολο καταπίπτει υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.). Ο αιτών απαλλάσσεται από κάθε άλλη επιβάρυνση που προκαλείται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση απόφασης από την Αρχή Αποζημίωσης.».

https://www.dikastiko.gr/%cf%83%ce%b5-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%bd%ce%bf/elliniko-dimosio-apozimiosi-se-paidia-thymata-viasmoy-kai-ola-ta-thymata-mastropeias-kai-emporias-anthropon/

ΠΗΓΗdikastiko.gr