Προσωπικά δεδομένα: Συλλογή νομολογίας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

329

Σημαντικές αποφάσεις του ΕΔΔΑ σε υποθέσεις που αφορούν την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εξέδωσε επικαιροποιημένο θεματικό δελτίο με τις σημαντικότερες αποφάσεις του αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η συλλογή νομολογίας για τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνει μία σειρά αποφάσεων που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων, όπως τη συλλογή γενετικών δεδομένων, αποτυπωμάτων, δεδομένων GPS, υγείας, την κρυφή παρακολούθηση, την υποκλοπή επικοινωνιών, την παρακολούθηση του υπολογιστή εργαζομένου, τη χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης και πολλά ακόμα θέματα.

Όπως επισημαίνεται στο δελτίο, η απλή αποθήκευση δεδομένων που αφορούν την ιδιωτική ζωή ενός ατόμου συνιστά επέμβαση κατά την έννοια του άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα του σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Η μεταγενέστερη χρήση των αποθηκευμένων πληροφοριών δεν έχει καμία επίπτωση στην παραπάνω διαπίστωση.

Εντούτοις, κατά τον καθορισμό του κατά πόσον τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούνται από τις αρχές αφορούν σε οποιαδήποτε πτυχή της ιδιωτικής ζωής του ατόμου, το Δικαστήριο θα λάβει δεόντως υπόψη το συγκεκριμένο πλαίσιο εντός του οποίου καταγράφηκαν και διατηρήθηκαν οι επίμαχες πληροφορίες, τη φύση των στοιχείων, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται και επεξεργάζονται και τα αποτελέσματα που μπορούν να εξαχθούν (απόφαση στην υπόθεση S. and Marper v. the United Kingdom).

Υπενθυμίζεται ότι το θεματικό δελτίο δεν είναι εξαντλητικό, ωστόσο αποτελεί μία πολύ χρήσιμη συλλογή νομολογίας για τους ενδιαφερόμενους.

Η συλλογή νομολογίας για το δικαίωμα στην προστασία προσωπικών δεδομένων, η οποία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σχετικών υποθέσεων, είναι διαθέσιμη στην αγγλική γλώσσα εδώ.

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/prosopika-dedomena-syllogi-nomologias-apo-eyropaiko-dikastirio-dikaiomaton-toy-anthropoy

ΠΗΓΗlawspot.gr