Συμβολαιογράφοι: Ανεφάρμοστες οι οδηγίες για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης απαλλαγής φυσικών προσώπων από την υποχρέωση προσκόμισης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας

214

Ανακοίνωση σχετικά με τις επείγουσες οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης απαλλαγής φυσικών προσώπων από την υποχρέωση προσκόμισης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον e- Ε.Φ.Κ.Α, εξέδωσε ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών, Πειραιώς Αιγαίου και Δωδεκανήσου.

Αναλυτικά το κείμενο αναφέρει:

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Αναφορικά με την συνημμένη στην παρούσα με αριθμό Πρωτ. οικ. 18048/1027 ανακοίνωση – εξειδίκευση της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 15435/913/16-04-2020 Απόφασης του κ. Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία, αίφνηςδημοσιεύθηκε την 12/05/2020, με θέμα : «Επείγουσες οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης απαλλαγής φυσικών προσώπων από την υποχρέωση προσκόμισης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον e-Ε.Φ.Κ.Α.», επισημαίνουμε ότι δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής διότι :

1. Δεν υφίσταται μέχρι σήμερα, και από ότι μας πληροφόρησε η Υπηρεσία, ούτε στις επόμενες μέρες, η δυνατότητα λειτουργίας της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής εφαρμογής και

2. Ο συμβολαιογράφος όπως και κάθε άλλος Φορέας, Υπηρεσία ή Πρόσωπο του άρθρου 7 της ΥΑ οικ.17535/Δ1.6002/06.05.2020 (Β΄1754), δεν έχει τη δυνατότητα να πιστοποιηθεί στην ηλεκτρονική υποδομή του e-ΕΦΚΑ, για να υποβάλλει εκτός των άλλων και την σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι γενικές διατάξεις του Ν.4611/2019 (Α΄73) και της ΥΑ 15435/913/16.04.2020 (Β΄1559), όπως αυτές έχουν εξειδικευτεί.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι ενώ επιδιώκεται η μετάβαση στην ηλεκτρονική διαδικασία, με την σημερινή συγκεκριμένη ατυχή απόφαση του κ. Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, επανερχόμαστε στην εποχή του ελέγχου υπευθύνων δηλώσεων και της διεκπεραίωσης του ελέγχου τους «εν ευθέτω χρόνο». Οι δε Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, με τις οποίες επικοινωνήσαμε, μας δήλωσαν την παντελή τους άγνοια για τον τρόπο εφαρμογής της ως άνω υπουργικής απόφασης, η οποία σε κάθε περίπτωση, δεν είναι υλοποιήσιμη υπό των σημερινών συνθηκών.

Τελικά, εφόσον η Πολιτεία δεν είναι έτοιμη να υλοποιήσει μια τόσο σημαντική ηλεκτρονική μεταρρύθμιση, φρονιμότερο θα ήταν για την επίλυση των ως άνω προβλημάτων, που τόσα ζητήματα σε μία βδομάδα έχουν δημιουργήσει στις συναλλαγές, να υπάρξει αναστολή της εφαρμογής των νέων διατάξεων της ασφαλιστικής ενημερότητας.

Πηγή: enotariat.gr

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/symvolaiografoi-anefarmostes-oi-odigies-gia-tin-ypovoli-ypeythynis-dilosis-apallagis