Έκπτωση φόρου και για ιδιοκτήτες που δεν εισέπραξαν καθόλου ενοίκια την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου

160

Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, που δεν εισέπραξαν καν από τους ενοικιαστές τους τα συμφωνηθέντα μισθώματα για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο ή και Ιούνιο, καθώς και όσοι εισέπραξαν μέρος μόνο από το 60% των συμφωνηθέντων ενοικίων των συγκεκριμένων μηνών έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν από το Δημόσιο έκπτωση φόρου ίση με το 12% των συμφωνηθέντων αλλά μη εισπραχθέντων ενοικίων.

Εφόσον κατοχυρώσουν το δικαίωμα της έκπτωσης φόρου, το ποσό αυτής θα αφαιρεθεί από τον φόρο εισοδήματος και από τις λοιπές οφειλές του εκκαθαριστικού σημειώματος της φετινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και αν απομείνει υπόλοιπο θα αφαιρεθεί και από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τρέχοντος έτους.


Προϋπόθεση για να κατοχυρώσουν το δικαίωμα της έκπτωσης αυτής είναι να υπάγονται στις κατηγορίες ιδιοκτητών, για τις οποίες ίσχυσε η αναγκαστική μείωση του ονομαστικού ποσού του μηνιαίου εισπρακτέου ενοικίου κατά 40%.

Αρκεί δηλαδή οι ενοικιαστές τους να είναι επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού ή επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία του κορωνοϊού ή εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που έκλεισαν ή επλήγησαν οικονομικά εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού ή φοιτητές οικογενειών εργαζομένων σε επιχειρήσεις που έκλεισαν ή επλήγησαν λόγω της πανδημίας.


Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα διευκρινίστηκαν σε πρόσφατο διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσε η Π.ΟΜ.ΙΔ.Α., τη δυνατότητα να κατοχυρώσουν δικαίωμα έκπτωσης φόρου ίσο με το 30% του 40% του συμφωνηθέντος ενοικίου για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο ή και Ιούνιο έχουν και οι ιδιοκτήτες των οποίων οι ενοικιαστές δεν πλήρωσαν καθόλου τα ενοίκια των μηνών αυτών, εφόσον πρόκειται για μισθώσεις των παρακάτω κατηγοριών, για τις οποίες ισχύει μείωση καταβλητέων ενοικίων κατά 40%:


1) Μισθώσεις επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιχειρήσεων που έκλεισαν με εντολή δημόσιας αρχής ή έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού, για τους παρακάτω μήνες.

2) Μισθώσεις κύριας κατοικίας εργαζομένων των ως άνω επιχειρήσεων. Στην κατηγορία αυτή υπάγεται κάθε μίσθωση στην οποία ενοικιαστής είναι είτε ο ίδιος ο εργαζόμενος είτε η σύζυγός του είτε το έτερο μέρος συναφθέντος συμφώνου συμβίωσης και εφόσον η σύμβαση του εργαζομένου τελούσε σε αναστολή.

3) Μισθώσεις φοιτητικής κατοικίας τέκνων των ως άνω εργαζομένων. Στην κατηγορία αυτή υπάγεται κάθε μίσθωση στην οποία τουλάχιστον ένας εκ των γονέων του φοιτητή ήταν εργαζόμενος σε επιχείρηση που έκλεισε με εντολή δημόσιας αρχής ή επλήγη δραστικά από την πανδημία του κορωνοϊού και η σύμβασή του τελούσε σε αναστολή.

4) Μισθώσεις κύριας κατοικίας ναυτικών, εφόσον η σύμβαση ναυτολόγησης τελούσε σε αναστολή.


Οι ιδιοκτήτες που δεν εισέπραξαν μέρος του 60% ή ολόκληρο το 60% από τα ενοίκια των παραπάνω κατηγοριών μισθώσεων, κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο, μπορούν κι αυτοί να κατοχυρώσουν έκπτωση φόρου, η οποία ουσιαστικά είναι ίση με το 12% των μη εισπραχθέντων ενοικίων, αφού αντιστοιχεί στο 30% του 40% των συμφωνηθέντων ενοικίων. Για να κατοχυρώσουν την έκπτωση αυτή θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση περί μεταβολής (μείωσης) του μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, κατά περίπτωση, η οποία ονομάζεται «Δήλωση Covid». Τη δήλωση αυτή πρέπει να την υποβάλουν μέχρι αύριο, 1 Ιουλίου 2020, στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, την οποία έχει θέσει σε λειτουργία η Α.Α.Δ.Ε. στο σύστημα ΤAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.aade.gr/polites/akinita/misthotiria-akiniton.


Στη «Δήλωση Covid» τα στοιχεία εκμισθωτή (ιδιοκτήτη), συνεκμισθωτή (συνιδιοκτήτη), μισθωτή (ενοικιαστή) καθώς και τα στοιχεία ακινήτου, ανακτώνται από την τελευταία «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Περαιτέρω, ο εκμισθωτής πρέπει να συμπληρώσει, κατά περίπτωση, τα κάτωθι στοιχεία:

α) Χρήση μίσθιου:

– Κατοικία φοιτητή εξαρτώμενου μέλους

– Κύρια κατοικία στην οποία μισθωτής είναι εργαζόμενος και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του

– Κύρια κατοικία στην οποία ο/η σύζυγος/Μέρος Συμφώνου Συμβίωσης (Μ.Σ.Σ.) του μισθωτή είναι εργαζόμενος και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του

– Επαγγελματική στέγη

– Κύρια κατοικία ναυτικού

β) Το συμφωνηθέν μηνιαίο μίσθωμα πριν τη μείωση κατά 40%.

γ) Το ποσό του μισθώματος μετά τη μείωση.

δ) Τον μήνα ή τους μήνες που αφορά η μείωση.


Μετά την οριστικοποίηση υποβολής της δήλωσης, εκτυπώνεται «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ COVID», η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών, που καταχώρησε ο χρήστης εκμισθωτής. Η απόδειξη αυτή αποτελεί αποδεικτικό υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων της «Δήλωσης Covid».


Οι μισθωτές (ενοικιαστές) πρέπει να αποδεχθούν τις υποβληθείσες σύμφωνα με τα ανωτέρω «Δηλώσεις Covid» για τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο, κατά περίπτωση, μέχρι τις 6 Ιουλίου 2020. Για τον σκοπό αυτό πρέπει κι αυτοί να εισέλθουν στο σύστημα ΤΑΧΙSnet, στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης. Εάν δεν υποβληθεί δήλωση αποδοχής από τον ενοικιαστή, τότε θεωρείται ότι η «Δήλωση Covid» του ιδιοκτήτη έχει γίνει αποδεκτή από τον μισθωτή.

https://www.money-money.gr/news/ekptwsh-foroy-kai-gia-idiokthtes-poy-den-eisepraxan-kaooloy-enoikia-thn-periodo-martioy-ioynioy