Ε.Ε.: Κινήσεις ενίσχυσης της ρήτρας συλλογικής άμυνας

361

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ. Την πρόθεση των κρατών-μελών της Ε.Ε. να καθορίσουν με μεγαλύτερη σαφήνεια τι είδους στήριξη θα παρέχουν αν κάποιο εξ αυτών δεχθεί στρατιωτική επίθεση από τρίτη χώρα εκφράζει κείμενο συμπερασμάτων για θέματα ασφάλειας και άμυνας και δημοσιεύθηκε αργά χθες το βράδυ.

Το κείμενο συμπερασμάτων, που προέκυψε με γραπτή διαδικασία μετά την τηλεδιάσκεψη των υπουργών Άμυνας την Τρίτη, αναφέρει συγκεκριμένα, στο σημείο 6, ότι το Συμβούλιο: «Επαναλαμβάνει τη σημασία της αλληλοβοήθειας ή/και της αλληλεγγύης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 42 (7) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 222 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε., και συμφωνεί να συνεχιστεί η προσπάθεια για μία κοινή κατανόηση του άρθρου 42 (7) της ΣΕΕ και την ταυτοποίηση διδαγμάτων, οικοδομώντας επί της βάσης ασκήσεων προσομοίωσης και διαβουλεύσεων πολιτικής βασισμένων σε συγκεκριμένα σενάρια κατά τους προσεχείς μήνες».

Τα σχετικά σενάρια και οι διαβουλεύσεις, αναφέρεται στα συμπεράσματα, πρέπει να εστιάσουν σε «πρακτικά ζητήματα» σχετικά με την ενεργοποίηση των διατάξεων αυτών. Συγκεκριμένα σχετικά με το 42 (7) – τη ρήτρα συλλογικής άμυνας της Ε.Ε. – αναφέρεται ότι σχετικές αναλύσεις «μπορούν να αφορούν και μία εκτίμηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του τύπου της βοήθειας που θα μπορούσαν να παράσχουν». 

Το άρθρο 42 (7) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει: «Σε περίπτωση κατά την οποία κράτος-μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του, τα άλλα κράτη-μέλη οφείλουν να του παράσχουν βοήθεια και συνδρομή με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό δεν επηρεάζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ορισμένων κρατών μελών. Οι δεσμεύσεις και η συνεργασία στον τομέα αυτόν εξακολουθούν να είναι σύμφωνες προς τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του Οργανισμού Βορείου Ατλαντικού Συμφώνου, η οποία παραμένει, όσον αφορά τα κράτη που είναι μέλη του, το θεμέλιο της συλλογικής τους άμυνας και το όργανο της εφαρμογής της».

Το άρθρο 222 της ΣΛΕΕ αναφέρει ότι η Ε.Ε. και τα κράτη-μέλη της «ενεργούν από κοινού, με πνεύμα αλληλεγγύης, εάν ένα κράτος-μέλος δεχθεί τρομοκρατική επίθεση ή πληγεί από φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή». Η Ένωση, σύμφωνα με τη διάταξη, «κινητοποιεί όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών μέσων που θέτουν στη διάθεσή της τα κράτη-μέλη» για την πρόληψη τρομοκρατικών απειλών, την προστασία των δημοκρατικών θεσμών και του άμαχου πληθυσμού από ενδεχόμενη τρομοκρατική επίθεση και την παροχή συνδρομής σε κράτος-μέλος στο έδαφός του, μετά από αίτηση των πολιτικών του αρχών, σε περίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης ή φυσικής ή ανθρωπογενούς καταστροφής.

https://www.kathimerini.gr/1083405/article/epikairothta/kosmos/ee-kinhseis-enisxyshs-ths-rhtras-syllogikhs-amynas

ΠΗΓΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ