Τράπεζα Ελλάδος: Bad bank και πτωχευτικός αντίδοτα στα κόκκινα δάνεια

45

Επιτακτική η ανάγκη πρόσθετων λύσεων -πέραν του Ηρακλή- για τα NPEs, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ΤτΕ. Υπενθυμίζει πως οι ευέλικτες πολιτικές που υιοθετήθηκαν από τους επόπτες έχουν προσωρινό χαρακτήρα.

Την επιτακτική ανάγκη να υιοθετηθούν κι άλλες συστημικές λύσεις, πλην του σχεδίου «Ηρακλής», όπως η σύσταση μιας εταιρείας asset management (σ.σ. bad bank) αλλά και η εφαρμογή του νέου πτωχευτικού νόμου (αναμένεται τον Ιούλιο), για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, πόσω μάλλον των νέων που θα δημιουργηθούν ως συνέπεια της κρίσης, επισημαίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας στην Έκθεση της Νομισματικής Πολιτικής.

Συγκεκριμένα, τονίζεται πως δεδομένης της επίδρασης της πανδημίας και της αναμενόμενης αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) στα τέλη του 2020 ή κατά τη διάρκεια του 2021, είναι επιτακτική ανάγκη να υλοποιηθούν συστημικές λύσεις που θα δρουν συμπληρωματικά προς το σχέδιο Ηρακλής. «Μια τέτοια λύση είναι η δημιουργία εταιρείας διαχείρισης προβληματικών στοιχείων ενεργητικού (Asset Management Company), η οποία θα αναλάβει τη διάθεση ενός ικανού ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων», υπογραμμίζεται.

Σύμφωνα με τον διοικητή, «θα ήταν επιθυμητό να συνοδευθεί η δημιουργία ενός τέτοιου σχήματος με την αντιμετώπιση του ζητήματος της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (DTC). Η Τράπεζα της Ελλάδος επεξεργάζεται ένα σχήμα σ’ αυτή την κατεύθυνση.

Προσωρινά τα μέτρα

Με βάση την Τράπεζα της Ελλάδος, παρά τη στήριξη που παρέχουν οι ελαστικές πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί από τους επόπτες (ΕΚΤ), αυτές έχουν προσωρινό χαρακτήρα και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι πιθανόν ότι θα αυξηθούν τελικά στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ως αποτέλεσμα της πανδημίας.

«Η προοπτική αυτή καθιστά ακόμη πιο αναγκαία τη δημιουργία εταιρείας διαχείρισης προβληματικών στοιχείων ενεργητικού για τουλάχιστον μέρος του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η οποία θα ήταν δυνατόν να δημιουργήσει τις συνθήκες και για την υπέρβαση του μειονεκτήματος που συνιστά το γεγονός ότι μεγάλο μέρος της κεφαλαιακής βάσης του τραπεζικού συστήματος αποτελείται από αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

«Μία γρήγορη λύση στο πρόβλημα των NPEs θα απεμπλέξει τις τράπεζες από την κοστοβόρα και χρονοβόρα διαχείρισή τους και θα τους δώσει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν πιο αποτελεσματικά τα μέτρα ρευστότητας της ΕΚΤ και του Δημοσίου στην κατεύθυνση της πιστοδότησης της οικονομίας», υπογραμμίζει ο διοικητής.

Ο πτωχευτικός νόμος

Ο νέος, υπό διαμόρφωση, πτωχευτικός κώδικας αναμένεται επίσης να βοηθήσει τις τράπεζες να αντιμετωπίσουν το χρονίζον πρόβλημα των ΝPLs. Γενικώς, η όσο το δυνατόν ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων «θα απελευθερώσει πόρους, τόσο υλικούς όσο και ανθρώπινους, και θα συνδράμει τις τράπεζες να προσηλωθούν στις προκλήσεις του νέου επιχειρηματικού υποδείγματος που επιβάλλει η ψηφιακή τεχνολογία, καθώς και στη χρηματοδότηση των δυναμικών κλάδων και επιχειρήσεων», καταλήγει η Έκθεση.

Αναστασία Παπαϊωάννου

https://www.euro2day.gr/news/economy/article/2030538/trapeza-ellados-bad-bank-kai-ptoheytikos-antidota.html