Η ΕΕ θα ξεκινήσει φορολογικό παρατηρητήριο

67

Στις 6 Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε προτάσεις για τη δημιουργία ενός φορολογικού παρατηρητηρίου της ΕΕ.

Η ιδέα είναι να δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο και εξειδικευμένο παρατηρητήριο, αποτελούμενο από ειδικούς εμπειρογνώμονες σε φορολογικά θέματα, για να πραγματοποιήσει και να προωθήσει πρωτότυπη και υψηλής ποιότητας έρευνα στον τομέα της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.

Το κύριο επίκεντρο θα είναι η εταιρική φορολογία.

Η διάδοση πληροφοριών σχετικά με τη φορολογία με φιλικό προς τον χρήστη τρόπο θα αποτελέσει ένα από τα καθήκοντα του Παρατηρητηρίου.

Οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με την πολιτική της ΕΕ σε φορολογικά θέματα, τα δημόσια συμφέροντα και τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις ενέργειες αυτές.

Το Παρατηρητήριο αναμένεται να αντιμετωπίσει ζητήματα που έχουν σχέση με το ρόλο της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών, θέματα που αφορούν τη δίκαιη φορολόγηση αλλά και θέματα που έχουν σχέση με την απάτη στον ΦΠΑ.

Η δράση της Επιτροπής ακολουθεί τη δημιουργία μόνιμης υποεπιτροπής για φορολογικά θέματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

https://www.taxheaven.gr/news/49757/h-ee-oa-xekinhsei-forologiko-parathrhthrio