Πρωτοδικείο Αθηνών: Αορίστου χρόνου συμβασιούχοι δήμου

83

Στη δικαίωση δύο συμβασιούχων του δήμου Σαρωνικού προχώρησε με την υπ’ αριθμ. 1114/2020 απόφασή του, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών).

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο δέχθηκε στο σύνολό της, την αγωγή των δύο εργαζομένων – συμβασιούχων, οι οποίες απασχολούνταν στις Διοικητικές Υπηρεσίες του δήμου Σαρωνικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και με την προσφυγή του ζήτησαν την αναγνώριση της σχέσης εργασίας τους ως αορίστου χρόνου.

Το Δικαστήριο με την απόφασή του, αναγνώρισε την ακυρότητα της απόλυσής τους και το γεγονός ότι έκαστη εξ’ αυτών συνδέεται με το εναγόμενο δήμο εξ’ αρχής με μια ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου υποχρεώνοντας το εναγόμενο δήμο Σαρωνικού να τις απασχολεί, δυνάμει της σύμβασης αυτής, στη θέση, την ειδικότητα και με τις αποδοχές που αντιστοιχούν εκ του νόμου με αυτή την υπηρεσιακή τους ένταξη και εξέλιξη, λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών τυπικών τους προσόντων.

https://www.aftodioikisi.gr/ota/dimoi/protodikeio-athinon-aoristoy-chronoy-symvasioychoi-dimoy/