Στα 725 ευρώ η μέση κύρια σύνταξη στα 194 ευρώ η μέση επικουρική

68

Στα 725,59 ευρώ κυμαίνεται η μέση κύρια σύνταξη στα 194,09 ευρώ η μέση επικουρική και στα 98,71 ευρώ κυμαίνεται το μέσο ποσό των μερισμάτων σύμφωνα με τα στοιχεία ΗΛΙΟΣ Ιουνίου του τρέχοντος έτους. Ειδικότερα ο αριθμός των συνταξιούχων της χώρας ανέρχεται σε 2.495. 039 και το μηνιαίο ποσό εισοδήματος στα 2.262.117.921,83 ευρω.

Τον Ιούνιο του 2020 πληρώθηκαν συνολικά 4.417.560 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.762.904 ήταν κύριες, οι 1.246.122 επικουρικές και 408.534 μερίσματα. Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2.287.191.131,05 € και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ.

Η πλειοψηφία των κυρίων συντάξεων βρίσκεται στο εύρος 500-1000€. Επίσης, σημαντικό ποσοστό στις κύριες συντάξεις γήρατος (περίπου 34%) ξεπερνά τα 1.000 €. Επισημαίνεται, ότι η εν λόγω ανάλυση αφορά σε συντάξεις και όχι εισόδημα συνταξιούχου. Στην κατηγορία «γήρατος» έχει συμπεριληφθεί και το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΠΕΚΑ. Τα ποσά σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνουν τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ.

Επισημαίνεται ότι υπάρχει χρονική υστέρηση μεταξύ της έκδοσης των αποφάσεων και της ένταξης στο σύστημα πληρωμών (δηλ. τα στοιχεία που αποτυπώνονται στην έκθεση του μηνός Ιουνίου αφορούν αποφάσεις που είχαν εκδοθεί τους προηγούμενους μήνες και εκκαθαρίστηκαν τον Ιούνιο). Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιουνίου, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης ανήλθε σε 47.855.048,61 € και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 5.589.166,87 € για την πληρωμή 11.132 συντάξεων. Αντίστοιχα, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με τροποποιητική απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται 1.373.465,41 € και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 1.371.403,31 € για την πληρωμή 2.437 τροποποιητικών συντάξεων. Επιπλέον, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται σε 4.098.056,28 € και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 580.909,31 € για την πληρωμή 1.489 προσωρινών συντάξεων.

Παρατηρείται, πως το 28,3% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 33,5% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 35,0% μεταξύ 51 έως 70 ετών ενώ μόλις το 1,2% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών. Συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 61-70 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης. Σύμφωνα με τα στοιχεία παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των συνταξιούχων ανδρών είναι ηλικίας μεταξύ 71-75 (σε ποσοστό 20,4%) ενώ των συνταξιούχων γυναικών (σε ποσοστό 17,3% του συνόλου) είναι ηλικίας μεταξύ 71-75 ετών. Υπενθυμίζεται, ότι για τον υπολογισμό του μέσου εισοδήματος από συντάξεις αθροίζονται οι συντάξεις όλων των κατηγοριών (γήρατος, θανάτου, αναπηρίας) που ενδεχομένως λαμβάνει ένας συνταξιούχος.

syntakseis34

https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/asfalish/305693/sta-725-evro-i-mesi-kyria-syntaksi-sta-194-evro-i-mesi-epikouriki