Υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης σε τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου που αναγνώρισε την εργασιακή σχέση συμβασιούχου ως ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

52
466820780

Και υποχρέωσε το Δημόσιο να αποδέχεται τις αντίστοιχες υπηρεσίες αυτού

Με γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερώτημα αναφορικά με την υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης σε τελεσίδικη απόφαση πολιτικού δικαστηρίου που αναγνώρισε την εργασιακή σχέση συμβασιούχου ως ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υποχρέωσε το Δημόσιο να αποδέχεται τις αντίστοιχες υπηρεσίες αυτού.

Ειδικότερα, το ερώτημα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού αφορούσε στο εάν, τελεσίδικη απόφαση πολιτικού δικαστηρίου που αναγνώρισε την εργασιακή σχέση συμβασιούχου ως ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υποχρέωσε το Δημόσιο να αποδέχεται τις αντίστοιχες υπηρεσίες αυτού, γεννά υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης:

α) ως απόφαση «παράγουσα υποχρέωση συμμόρφωσης» ή ως απόφαση «εκτελεστή», κατά το άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3068/2002 και

β) ως απόφαση που έκρινε με δύναμη δεδικασμένου.

Στο παραπάνω ερώτημα, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Ε) γνωμοδότησε ομόφωνα πως η απόφαση α) δεν υποχρεώνει τη Διοίκηση σε συμμόρφωση, κατ’ άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3068/2002 και β) δεν αποτελεί εκτελεστό τίτλο κατά του Δημοσίου, λόγω της ειδικής ρύθμισης του άρθρου 19 του α.ν. 1715/1951, που εξακολουθεί να είναι ισχυρή.

Η γνωμοδότηση 85/2020 είναι διαθέσιμη στο nsk.gov.gr

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/ypohreosi-symmorfosis-tis-dioikisis-se-telesidiki-apofasi-dikastirioy-poy-anagnorise-tin